Mitä laki sanoo nastarenkaiden kunnosta suomessa? Onko esimerkiksi Yksi nyppimättä jäänyt nasta renkaissa laiton talvella(25% nastasääntö katsastusperusteena), vaikka olisikin turvallisempaa ajaa vähilläkin nastoilla. Ja onko yleensäkin nastarenkaat, joista nastat poistettu, sallitut liikenteessä talvella. Yksi ilta ja useampi olut kulunut vastausta etsiessä.

2 vastausta


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi!

Asetus ajoneuvon käytöstä tiellä säätelee renkaiden ja nastojen käyttöä.
Kolmannen luvun 16 §:n mukaan henkilöautossa, joka on kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnia, on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm.

Kolmannen luvun 17 §:n mukaan käytettäessä nastarenkaita henkilöautossa on nastarenkaat, paripyörien toisia pyöriä lukuun ottamatta, asennettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. Ajoneuvon eri renkaissa saavat nastamäärät poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten.

Yhteenvetona, mainitsemasi 25 prosentin raja on siis myös lainmukainen sääntö. Talvirenkaat ovat lailliset, kunhan niissä on kulutuspintaa vähintään 3,0 mm. Nastojen käyttö ei ole pakollista, mutta nastaerosta on säädetty laissa. Kun kaikki nastat nyppii, ei nastaero tule kysymykseen ja renkaat ovat lain mukaiset.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi!

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa ajoneuvon renkaiden nastoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (466/2009) säädetään muun muassa nastojen lukumäärästä ja asennuksesta. Asetuksen mukaan nastarenkaassa saa olla enintään 50 nastaa yhtä renkaan vierintäkehän metriä kohden.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan ajoneuvon eri renkaissa saavat nastamäärät poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten. Näin ollen, jos parhaassa kunnossa olevassa renkaassa on 100 nastaa, pitää huonoimmassa renkaassa olla nastoja jäljellä vähintään 75. Jos ero on tätä suurempi, on se laiton.

Talvirenkaita on kahdenlaisia, nastallisia (nastarenkaat) ja nastattomia (kitkarenkaat). Talvirenkaissa urasyvyys pitää olla vähintään 3,0 mm. Nastojen minimimäärästä nastarenkaassa ei kuitenkaan säädetä erikseen, joten tulkinta voisi olla, että nastarenkaat ovat lailliset vaikka nastat olisi näistä poistettu, kunhan tämä 25 prosentin sääntö ei ylity - eli kunhan kaikista renkaista on poistettu nastat.

Vireillä olevassa hallituksen esityksessä (180/2017) uuden tieliikennelain säätämisestä säädetään muun muassa tämän 25 prosentin säännöksen poistamisesta. Esityksen mukaan uuteen tieliikennelakiin ei sisältyisi nyt voimassa olevaa tarkkaa vaatimusta siitä, että renkaiden nastamäärä ei saisi poiketa toisistaan enempää kuin 25 prosenttia siitä renkaasta, jossa nastoja on eniten. Uudessa laissa säädettäisiin ainoastaan siten, että ajoneuvon renkaiden nastamäärä ei saisi poiketa toisistaan siten, että siitä voi aiheutua vaaraa.

Hallituksen esityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto voisi jatkossa antaa määräyksiä nastamäärien eroista. Jatkossa sallitut nastamäärien erot voisivat riippua esimerkiksi ajoneuvojen ominaisuuksista. Lisäksi liikenteen turvallisuusvirasto voisi antaa tarkennuksia siitä, miten paljon kulunutta tai vaurioitunutta nastaa voidaan vielä pitää nastana. Se että 25 prosentin sääntö poistettaisiin laista ei kuitenkaan tarkoita, että kyseistä sääntöä ei enää sovellettaisi, sillä hallituksen esityksen mukaan 25 prosentin eroa nastamäärissä voitaisiin jatkossakin pitää lähtökohtana arvioitaessa nastarenkaiden soveltuvuutta tieliikennekäyttöön.

Hallituksen esityksen mukaan talvirengasvaatimus kohdennettaisiin niihin olosuhteisiin, jossa talvirenkaista on hyötyä. Näin ollen, jos olosuhteet sallivat, voisi kesärenkaiden käyttö olla talvellakin sallittua. Hallituksen esitys on nyt valiokuntakäsittelyssä ja uuden lain on tarkoitus astua pääosin voimaan vuonna 2019. Talvirengasasia on kuitenkin vielä avoin, ja edellä säädetyt muutokset voivat vielä muuttua ennen lain voimaantuloa. Mahdollisesti tulevat muutokset on kuitenkin hyvä tiedostaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »