Minilex - Lakipuhelin

Laki yleisestä asumistuesta: ruokakunnan määrittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asumistukilaki määrittää, että avopuolisot ovat aina samaa ruokakuntaa. Mutta heti seuraavassa lauseessa lukee: "jollei 4 momentista muuta johdu." Samassa momentissa lukee, että "Eri ruokakuntaan kuuluvat henkilöt, jotka hallitsevat osaa asunnosta erillisen vuokrasopimuksen tai sitä vastaavan hallintasopimuksen perusteella--". Taroittaako tämä sitä, että jos asukkaat hallitsevat osaa asunnosta erillisen vuokrasopimuksen perusteella, on tämä ensisijainen peruste ruokakuntaa määriteltäessä, eikä asukkaiden keskinäinen suhde tai mahdollinen seurustelu vaikuta lopputulokseen?

1 vastaus


Minilex

67 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

olet valitettavasti lukenut ja tulkinnut lakitekstiä väärin. Ruokakunnan määritelmä löytyy asumistukilain 4 pykälästä. Sen mukaan samaan ruokakuntaan kuuluvat aina samassa asunnossa asuvat aviopuolisot tai avopuolisot, jollei 4 momentista muuta johdu. 4 momentti on pykälän sisällä oleva 4. "kappale". Sen mukaan ruokakuntaan ei kuulu opiskelija, joka opintotukilain mukaan on oikeutettu asumislisään, paitsi jos asumislisä on myönnetty opiskelijan toisella paikkakunnalla olevaa asuntoa varten, eikä opiskelija, joka saa vieraan valtion opintotukea tai vastaavaa etuutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että avio- ja avopuolisot kuuluvat samaan ruokakuntaan, paitsi siinä tilanteessa, että toinen tai molemmat heistä ovat opiskelijoita, joille on myönnetty opinnoista johtuva asumislisä. Kun henkilö saa jo opintotukilain perusteella asumislisää, ei tälle voida myöntää yleistä asumistukea sen lisäksi. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa opiskelijalla on kaksi asuntoa, joita toinen on opiskelupaikkakunnalla. Tällöin opiskelija kuuluu tämän ei-opiskelupaikkakunnalla olevan asunnon ruokakuntaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »