Meillä on muutaman ystävän kanssa pulma liittyen tieliikennelain soveltamiseen. Keskeinen kysymys kuuluu: onko läpiajo kielletty pihakadulla?

Tästä kysymyksestä on herännyt varsin ristiriitaisia tulkintoja, kun otetaan huomioon Finlexin ajantasainen lainsäädäntö sekä lakiesitys HE 48/2010 vp.

Olisin kiitollinen lainoppineen tulkinnasta asiaan. Kiitos.

1 vastaus


Minilex

23 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Pihakatujen kautta kulkeva läpiajo on nykyisin sallittua. Ennen heinäkuuta 2010 läpiajo oli vielä kielletty pihakauduilla, mutta lakia muutettiin ja nykyisin läpiajo on siis sallittua myös pihakaduilla. Kuitenkin on muistettava, että pihakaduilla on ajettava jalankulkijoiden ehdoilla, eli heille on annettava esteetön kulku ja ajoneuvon nopeuskaan ei saa ylittää 20 km/h.

Mielestäni Finlexin ajantasaisen tieliikennelain ja HE 48/2010:n välillä ei ole ristiriitaa. HE 48/2010:ssä on toki kohtia, joissa todetaan, että läpiajo on kiellettyä pihakaduilla. On tärkeää huomata, että kyseiset kohdat ovat Nykytilan arvionti -otsikon alapuolella, eli siinä kohdin on arvioitu sitä oikeustilaa, joka oli ennen lainmuutosta (tuolloin läpiajo oli siis vielä kiellettyä). Hallituksen esityksen alussahan todetaan, että "(p)ihakadulla ajamista ja pysäköintiä koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että pihakaduksi voitaisiin merkitä myös katu, jolla läpiajo on sallittu." Tämä ehdotus siis toteutui. Myös Esityksen vaikutukset -kohdasta käy ilmi läpiajon sallittavuus. Siinä todetaan esimerkiksi, että läpiajon sallittavuus pihakaduilla saattaa lisätä liikennettä nillä pihakaduilla, joilla läpiajoa ei ole estetty rakenteellisesti.

Ennen tieliikennelain muutosta, pihakaduilla sai kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle tai merkitylle pysäköintipaikalle ajoa varten. Nykyisessä tieliikennelaissa vastaavaa kohtaa ei löydy, joten moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen on sallittua myös läpiajoa varten (pysäköinti on toki edelleenkin sallittua vain merkityllä pysäköintipaikalla).

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »