Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku yksityishenkilöiden välisessä kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostin yksityishenkilöltä tuotteen, jota luulin erilaiseksi. Kuva hiukan ainakin sumea ja hämäsi, myyjä ei ollenkaan myönnä tätä, soittaa isoa suutaan. Meni vähän yli 14 päivää kaupan perumisesta eli pyysin myöhässä perumista? ja tuotetta en sinä aikana testannut. Ja myyjä sanoo omaksi vikaksi. Myös sivuston ylläpito on mieltä, että kauppaa ei voi perua ja siihen tämä asia loppuu. Onko mitään tehtävissä?

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi!

Koska kyse on siitä, että tavara on ostettu yksityiseltä henkilöltä, on kyseessä kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ja kauppaan sovelletaan näin ollen kauppalakia. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ei ole takuuta eikä palautusoikeutta, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Kauppalain säännökset vastaavat kuitenkin pitkälti kuluttajansuojalain säännöksiä. Kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa ostajan velvollisuudet ovat kuitenkin laajemmat kuin kuluttajankaupassa. Koska kahden yksityishenkilön väliseen kaupankäyntiin ei sovelleta kuluttajansuojalain säännöksiä, ei ostaja myöskään voi turvautua kuluttajaneuvonnan puoleen. Ostajan tulee siis tehdä ensin virheestä valitus myyjälle. Jos valitus ei johda mihinkään lopputulokseen, voi ostaja saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Kauppalain 30 § mukaan saa ostaja vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kauppa sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta, jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta. Ostajan on kuitenkin tarkastettava tavara ennen kauppa, ja myyjän on annettava tavarasta tarpeelliset tiedot ennen kauppaa.

Ostajan pitää siis tarkastaa tavara ennen kaupan tekoa, ja näin ollen ostaja ei saa kaupan teon jälkeen vedota sellaisiin seikkoihin joita hänen olisi tarkastuksessa täytynyt havaita. Jos myyjä kuitenkin on tahallaan peitellyt tuotteen vikoja, tai menetellyt muuten kunnianvastaisesti, ei hän voi ainoastaan tämän perusteella vedota ostajan tarkastusvelvollisuuteen.

Jos tavara ei ole ollut myyjän kuvaa vastaava, voi myyjän menettelyä kyseenalaistaa. Ostajan on kuitenkin kauppalain mukaan tarkastettava tavara niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Ostaja ei myöskään saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tästä huolimatta saa ostaja kuitenkin edota tavaran virheeseen, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Jos tavarassa on virhe, on ostajalla oikeus vaatia että myyjä korjaa virheen, jos tämä voidaan tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia myyjälle. Myyjä saa virheen korjaamisen sijasta uusia toimituksen. Jos virheen korjaaminen tai uusi toimitus ei tule kysymykseen, saa ostaja vaatia hinnanalennusta. Kauppalain mukaan ei ostajalla kuitenkaan ole oikeutta hinnanalennukseen, kun tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta.

Kaupan purku on mahdollista vain jos yllämainitut toimenpiteet eivät tule kysymykseen. Kauppalain 39 § mukaisesti ostaja saa virheen vuoksi purkaa kaupan, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.
Ostaja ei saa virheen vuoksi purkaa kauppaa, ellei hän ilmoita purkamisesta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »