Kouluiässä on maksuton hammaslääkäri joten muuttuuko vaitiolovelvollisuus?
Kysymykseni siis on: jos hammaslääkäri huomaa että lapsi on käyttänyt nuuskaa saako hän kertoa vanhemmille? Ja sanon vielä että minulla ei ole sairauksia jotka voisivat nuuskan yhteydessä pahentua. Kun perhe on asiassa sivullinen kai ainakin jostain luin ja sivullisille ei saa luovuttaa tietoja paitsi joissain tilanteissa. Lääkärihän tarvitsee kirjallisen suostumuksen potilaalta asiaan. Mutta siis kysymykseni on tiivistettynä: jos kouluiässä maksuttomassa hammaslääkärissä jää kiinni nuuskasta saako hammaslääkäri kertoa asiasta vanhemmille ja jos saa niin miksi. Kun lapsi on siis alaikäinen.

1 vastaus


Minilex

90 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

alaikäisen henkilötietojen suoja ei ole aivan yhtä hyvä kuin aikuisen. Niinpä aikuisia koskevat säännöt – esimerkiksi suostumusvaatimuksesta – eivät suoranaisesti sovellu tähän asiaan.
Kouluterveydenhuollon kysymyksiin sovelletaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Sen 18 §:n mukaan riittävän kypsä alaikäinen saa painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja huoltajalleen. Kieltoa noudatetaan, paitsi jos se olisi selvästi oppilaan oman edun vastaista. Ratkaisun tekee viime kädessä ammattihenkilö, eli tässä tapauksessa hammaslääkäri.

Kyseessä siis on tulkinnanvarainen punnintatilanne. Jos oppilas on yläkouluikäinen, hän on kyllä sinänsä riittävän kypsä. Mutta hänen pitäisi esittää hammaslääkärille jokin hyvä syy kiellolle. Jos nuuskan käyttö pysyy kohtuullisissa rajoissa, voi väittää, että vanhempien ei tarvitse tietää siitä. Voi myös huomauttaa, että myös lapsella on jonkinasteinen itsemääräämisoikeus, jonka pitää vaikuttaa laintulkintaan.

Laki siis mahdollistaa sekä kiellon että kiellosta poikkeamisen. Kun en tunne tapauksen yksityiskohtia, en osaa varmuudella sanoa, miten käy. Oppilas voi yrittää kieltää tietojen antamista, mutta viime kädessä asiasta päättää hammaslääkäri.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »