Kysyn samaa asiaa kuin nimim. Vieras Kysy Kelasta -palstalla, eli kumpi on oikeassa lain tulkinnan suhteen, nimim. Vieras vai Kelan virkailijat?
Kysymys löytyy linkistä

https://kysykelasta.kela.fi/viewtopic.php?f=51&t=26013#p81338

1 vastaus


Minilex

130 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi!

Lain säännökset vaikuttavat olevan ristiriidassa itsensä kanssa, sillä ymmärtääkseni kaikissa tapauksissa, joissa hakija täyttää eläketuen saamisen ehdot, ehdot ovat täyttyneet elokuun 2016 aikana. Lain 2 §:ssä luetellaan ehdot, joiden on täytyttävä, mutta siinä ei nimenomaisesti kerrota, minä tarkkana ajankohtana oikeus eläketukeen katsotaan syntyneeksi. Näin lakia voitaisiin tulkita siten, että oikeus eläketukeen syntyisi vasta, kun hakemus on ratkaistu.

Lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 226/2016 vp) todetaan seuraavasti: ”10 §. Eläketuen myöntäminen. Eläketuki myönnettäisiin henkilölle siitä lähtien, kun oikeus eläketukeen olisi henkilölle syntynyt. Lain voimaantulosäännöksen mukaisesti eläketuki voitaisiin myöntää kuitenkin vasta lain voimaantulosta lukien. Eläketukea ei ilman erityistä syytä myönnettäisi pidemmältä ajalta kuin 6 kalenterikuukaudelta ennen eläketuen hakemista.”

Myöhemmistä lainvalmistelusta laadituista asiakirjoista ei vaikuta löytyvän mitään kysymykseen vastaavaa kannanottoa. 10 §:ssä mainittua ”erityisen syyn” käsitteen sisältöä ei myöskään avata lainvalmisteluaineistossa.

Halutessasi voit kysyä lakipuhelimestamme asiantuntijan kannanottoa kysymykseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »