Minilex - Lakipuhelin

Asian vanhentuminen, mahdollinen hoitovirhe. onko mitään enää tehtävissä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Löysin nipun vanhoja papereita joissa oli potilashistoariaani jota en aikasemmin ole nähnyt. Tapahtuma vuodelta 2004 jolloin olin 15-16 vuotias. Lääkärin lausunnossa lukee selkeästi että piikkirannekkeeni ja koristeketjuni, toisin sanoen vain ulkoinen kuvani antoi syyn yrittää ohjata psykologille. Lausunnoista löytyy myös pituuden ja painon lisäksi mainintoja "vahvasti raudoitettu" jonka koen todella loukkaavaksi asiaksi puhua kenestä tahansa, varsinkin hoitoalan ammattilaiselta. Samainen lääkäri ei aikanaan suostunut siirtämään minua aluksi aikuispuolelle sanoen että hän on aloittanut tämän ja haluaa sen päättää. Papereista myös näkyy selkeästi hänen määrämät lääkkeet josta puuttuu turvalääkitys joka muutaman kuukauden päästä aiheutti vatsalaukkuni puhkeamisen.

1 vastaus


Minilex

67 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Potilaalla on mahdollisuus tehdä valitus saamastaan hoidosta. Tällöin hänellä on käytössään seuraavat keinot:
• muistutuksen tekeminen
• kantelu aluehallintovirastoon
• korvauksen hakeminen Potilasvakuutuskeskuksesta

Näistä ensimmäinen eli muistutus on laissa säädetty menettelytapa. Muistutus voidaan laatia lomakkeelle, tai se voi olla myös vapaamuotoinen. Potilasasiamieheltä voi pyytää apua muistutuksen tekemisessä. Sairaalan johtajan on aina selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia alaistensa kanssa ja vastattava muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa.

Toinen keino on tehdä kantelu, jos potilas on tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun. Kantelut saadusta hoidosta tai kohtelusta tehdään aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana. Valviralle kantelut tehdään vain silloin, kun potilas on kuollut hoidossa tai vammautunut vaikeasti. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kolmanneksi hoitovirheen kärsinyt voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten Potilasvakuutuskeskukselle. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.Määräaikaa ei pidennä se, että korvauksen hakija ei ole tiennyt potilasvahinkolaista tai potilasvakuutuksesta. Erityisestä syystä potilasvahinkoilmoitus voidaan kuitenkin tehdä myöhemminkin kuin 3 vuoden kuluessa. Korvausta on kuitenkin vaadittava viimeistään kymmenen vuoden kuluttua vahinkoon johtaneesta tapahtumasta tai oikeus korvaukseen on menetetty.

Kerroit olevasi tyytymätön saamaasi kohteluun ja siihen, mitä sinua on kuvailtu hoidossa. Voit ilmaista tyytymättömyytesi tekemällä muistutuksen, jolloin sairaalan johtajan tulee selvittää asia sinua hoitaneen lääkärin kanssa. Kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekeminen noin vanhasta asiasta ei enää ole mahdollista.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »