Hei!
Koulussa saimme tehtävän esittää seuraavanlaisen kohtauksen: "16-vuotias tyttö tulee jalkaterapeutin vastaanotolle äitipuolensa kanssa".
Aloimme miettimään ryhmässä saako äitipuoli olla tapaamisessa mukana?
Rikotaanko siinä vaitiolovelvollisuutta, jos äitipuoli on seuraamassa ja kuuntelemassa vieressä?
Odotan kattavaa vastausta, kiitos.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestänne,

Alaikäisellä henkilöllä on itsemääräämisoikeus. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 § mukaan jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lain 9 § mukaan, jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Näin ollen jos lääkäri tai muu alaikäistä hoitava henkilö katsoo että lapsen kehitystaso on sillä tasolla että hän pystyy itse päättämään hoidostaan, on lapsella näin ollen myös oikeus kieltää terveydentilansa tietojen luovuttaminen esimerkiksi vanhemmileen.

Lähtökohtaisesti katsotaan että hoitosuhde on sellainen tieto joka on salassapidettävä. Jos lapsi haluaa keskustella lääkärin kanssa ilman esimerkiksi vanhempien läsnäoloa, on hänellä siihen oikeus. Toisaalta, jos 16-vuotias tyttö on ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kyennyt päättämään hoidostaan, ja sallinut että äitipuoli on mukana vastaanotolla, ei vaitiolovelvollisuutta ole rikottu.

Jos teille jäi vielä kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä Minilexiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »