Tervehdys!
Minkä ajan kuluessa Poliisin on määrättävä ajokieltoon, kun on kyse toistuvista liikennerikkomuksista, joista on puhuttu seuraavaa: ...vähintään kolme kertaa vuoden kuluessa tai neljä kertaa kahden vuoden kuluessa.. eli tarkoitan, jos on ns. tullut täyteen, vaikka viisi rikkomusta viimeisen puolen vuoden aikana 16.4.2014 mennessä, niin mikä on kohtuu tai lain määräämä aika, jonka kuluessa ajokieltoon pitää määrätä, kun kiellon määräämisen edellytykset täyttyvät vai voiko/saako poliisi odottaa esim. 15.4.2016 saakka että jos tuohon kahden vuoden ajan jaksoon tulisikin vielä lisää tai kuinka kauan saa odottaa, siitä kun ajokiellon edellytykset ovat toistuvista tapauksissa syntyneet? Kysyy tiedonjanoinen.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi!

Ajokielto voidaan määrätä toistuvien rikkomusten vuoksi sillä tavalla, kuin ajokorttilaissa tarkemmin säännellään. Kuten jo mainitsitkin, voidaan ajo-oikeuden haltija määrätä ajokieltoon silloin, jos hän on vähintään neljä kertaa kahden vuoden aikana tai kolme kertaa vuoden aikana syyllistynyt johonkin laissa tarkemmin määritellyistä teoista kuljettaessaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Yleisesti ottaen ajokieltoasian käsittelyn on katsottu alkavan tavallisesti siitä, kun toistuvien rikkomusten määrä tulee täyteen ja asia otetaan arvioitavaksi. Näin ollen voitaisiin tulkita, että päätös ajokiellosta pyritään tekemään niin pian kuin mahdollista toistuvia rikkomuksia koskevan vähimmäismäärän tultua täyteen. Henkilön, jonka osalta ajokieltoa harkitaan, tulee saada lausua mielipiteensä ja antaa selvityksensä asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista kirjallisessa hallintomenettelyssä, joten ajokieltoasian vireilläolo ilmenee henkilölle viimeistään selvityspyynnön vastaanottamisen myötä. Ajokielto on voimassa olevan lainsäädännön mukaan määrättävä välittömästi täytäntöönpantavaksi sen jälkeen, kun päätös ajokiellosta on tehty. Ajokieltoon määrääminen tehdään näin ollen välittömästi sen jälkeen, kun poliisi on tehnyt päätöksen ajokiellosta. Ajo-oikeuden haltijalle lähetetään Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) toimesta muistutus ajokiellon määräämisperusteista silloin, kun seuraava lain tarkoittama teko johtaa poliisin tekemään ajokieltoharkintaan.

Ajokiellon kestoa määriteltäessä voidaan huomioida, millaisia vaikutuksia ajokiellolla tulisi olemaan henkilön toimeentulon ja välittömän liikkumisen kannalta. Tietyissä tilanteissa ajokiellon edellytysten täyttyessäkin saatetaan henkilölle antaa varoitus ajokieltoon asettamisen sijaan. Ajokiellon kestoon voivat vaikuttaa myös rikkomusten lukumäärä, seuraamukset ja päiväsakkojen lukumäärä, aikaisemmin tehdyt rikkomukset ja ajokieltoratkaisut.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »