Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat käräjätuomarin velvollisuudet asian käsittelyn yhteydessä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeuden tuomari oli selvästi jättänyt tutustumatta oikeudenkäyntiä koskevaan aineistoon. Hän lausui vääriä olettamuksia asian tilasta. Hän kommentoi, ettei hän tuon lääkärin lausuntoa ala lukea. Lisäksi hän kommentoi, että ei tuollaista voi tapahtua. Lisäksi tuomiosta ei saa valittaa. Mielestäni em. asioiden takia tuomiosta tuli väärä.
- Voiko tuomari valita, ettei tutustu jutun käsittelyyn liittyvään aineistoon?
- Voiko tuomari ohittaa lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon siksi, että olettaa häntä epäpäteväksi? Kyseinen lääkäri on toimessa ja hyvämaineinen.
- Voiko tuomari olettaa, että jotain asiaa ei voi tapahtua tutkimatta todisteita? Vastapuoli lopulta lipsautti, että se "ei mahdollinen" oli tapahtunut, mutta siihen ei reagoitu.

1 vastaus


Minilex

Nainen

58 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei
,
On hyvä huomioida, että tuomioistuimella on vapaa todistusharkinta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin harkitsee, mikä todistusvoima jokaiselle todistelle annetaan. Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomioistuimen on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä.
Lisäksi on hyvä huomioida ylimääräiset muutoksenhakukeinot asiassa. Esimerkiksi lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, mikäli oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Kanteen on kuitenkin laissa määräaika, jonka kuluessa se tulee tehdä.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »