Hei

Saadaanko tallentaa CRM-järjestelmään asiakasyrityksien alle niiden työntekijöistä seuraavat markkinointiin liittyvät tiedot: syntymäpäivä ja harrastukset/henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet?

Kiitos

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn ja henkilörekistereihin sovelletaan henkilötietolakia. Henkilötiedoilla tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n mukaan kaikkia luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai hänen elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä koskeviksi. Henkilöiden syntymäpäivien ja harrastusten tallentaminen järjestelmään merkitsee siis henkilötietolain mukaista henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä ennalta ja henkilötietojen käsittelyn tulee olla käsittelyn tarkoituksen kanssa yhteensopivaa. Henkilötietolain 9 § edellyttää, että käsiteltävien henkilötietojen tulee olla käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Henkilötietolain 8 §:ssä luetellaan ne perusteet, joilla henkilötietoja saadaan käsitellä. Todennäköisesti 8 §:ssä esitetyistä perusteista henkilötietojen käsitteleminen kuvailemassasi tilanteessa voisi tulla kyseeseen lähinnä henkilöiden antaman suostumuksen perusteella.

Mainitsemiesi tietojen tallentaminen voi siis tulla kyseeseen, jos asiakasyrityksen työntekijä antaa luvan tietojen käsittelyyn, tietojen käsittely on toimintanne kannalta perusteltua ja henkilötiedot ovat tarpeellisia. 8 §:ssä esitettyjen perusteiden lisäksi henkilötietoja voi suoramarkkinointitarkoitukseen tallettaa henkilötietolain 19 §:ssä esitetyin edellytyksin (mm. markkinointitoimen lyhyt kesto ja ennalta yksilöity luonne), jos henkilö ei ole tätä kieltänyt.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »