moi
ihmettelen onko mitään hyväksyttyttävää perustetta asettaa vammaiset eläkeläiset eri asemaan kun yli 16 vuotiaat vammaiset perustuslakien mukaan????
nyt eläkeellä olevat saavat pienempää etuutta ja vaikeammat perusteet saada edes etuutta ollenkaan.
6 §
Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
terv niko

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Suosittelen tutustumaan HE 255/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, josta löydät perustelut voimassa olevalle laille vammaisetuuksista. Vammaisetuuksissa on ollut ongelmia hakijoiden keskinäiseen yhdenvertaisuuteen ja tuen oikeanlaiseen kohdentumiseen liittyen, joihin on pyritty vaikuttamaan edellä mainitussa hallituksen esityksessä esitetyin tavoin. Pelkän vammaistuen määrän lisäksi tulisi huomioida myös erityiskustannusten merkitys vammaisetuuksien myöntämiselle. Erilainen arviointi 16-vuotta täyttäneen ja eläkkeensaajien osalta perustuu pitkälti edunsaajien eri asemiin ja elämäntilanteisiin. Lisäksi tukien tavoitteet ovat erilaiset; Aikuiselle tarkoitetussa 16 vuotta täyttäneen vammaistuessa on tavoitteena tukea, muiden kuin eläkkeellä olevien, pitkäaikaisesti sairaiden tai vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa. Eläkettä saavan hoitotuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, hänen kotona asumistaan, kuntoutustaan ja hoitoaan. Molemmat tukijärjestelmät perustuvat ns. positiiviseen erityiskohteluun, joka on ainoa hyväksyttävä peruste eriarvoiselle kohtelulle. Positiivisella erityiskohtelulla pyritään yhden ihmisen tai ihmisryhmän aseman ja mahdollisuuksien parantamiseen siten, että tosiasiallisesti lisätään yhdenvertaisuutta. Ilman positiivista erityiskohtelua nämä ihmisryhmät eivät olisi yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »