Ketkä saavat katsoa koulun kameroiden nauhotteita? Saavatko esimerkiksi rehtori tai opettajat?

1 vastaus


Minilex

4 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei! Kiitos kysymyksestäsi.

Jos koulussa on tallentava kameravalvonta, kyseessä on henkilötietolain (22.4.1999/523) mukainen henkilörekisteri, joten kameroiden nauhoitteiden käsittelyssä ja katselussa on noudatettava henkilötietolain säännöksiä. Kameran nauhoite, josta henkilö voidaan tunnistaa, on siis lain tarkoittama henkilötieto. Laki asettaa henkilötietojen käsittelylle useita vaatimuksia: henkilötietojen käsittelylle on esimerkiksi oltava ennalta määritelty tarkoitus, ja henkilötietoja saa käsitellä vain tavalla, joka on yhteensopiva tämän tarkoituksen kanssa. Lisäksi henkilörekisteristä on laadittava rekisteriseloste, joka on lähtökohtaisesti pidettävä koulussa jokaisen saatavilla. Selosteesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;
2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;
3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;
4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä
5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Se, kenellä on oikeus katsoa kameroiden nauhoitteita, tulisi siis käydä ilmi rekisteriselosteesta. Lisäksi katselu ei saisi olla ristiriidassa kameravalvonnalle määritellyn tarkoituksen kanssa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »