Tuleeko sakkoja yms jos ajateltiin kaverin kanssa kiivetä jonkun pk seudulla olevan ison kauppakeskuksen katolle?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

34 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Valitettavasti sinulle ja kaverillesi saattaa tulla sakot, jos päätätte toteuttaa ajatuksenne kattokiipeilystä ja jos jäätte tästä teosta kiinni. Sakot tuomittaisiin tällöin julkisrauhan rikkomisesta ja/tai järjestysrikkomuksesta. Lisäksi saattaisitte menettää rahaa vahingonkorvauksiin.

Rikoslaissa säännellystä julkisrauhan rikkomisesta teidät tuomittaisiin, koska tunkeutuisitte tai menisitte salaa liikehuoneistoon (katto luetaan osaksi liikehuoneistoa). Julkisrauhan rikkomisesta voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta, mutta vankeus ei tulisi missään tapauksessa kyseeseen pelkästään harrastuksenomaisesta kattokiipeilystä. Jos kiipeäisitte katolle ainoastaan elämyksen takia ettekä aiheuttaisi mitään muuta häiriötä, olisi mahdollista, ettei kiipeilyänne katsottaisi ollenkaan julkisrauhan rikkomiseksi, koska teosta katsottaisiin aiheutuneen ainoastaan vähäinen haitta.

Järjestyslaissa säännellystä järjestysrikkomuksesta teidät voitaisiin tuomita, jos häiritsisitte yleistä järjestystä tahallanne metelöimällä tai muulla vastaavalla tavalla katolla ollessanne. Rangaistus järjestysrikkomuksesta tosin edellyttää, että häiritsevä toimintanne ulottaa vaikutuksensa yleiselle paikalle. Järjestysrikkomuksesta seuraa rikesakkoa.

Jos teidän katsottaisiin syyllistyneen kumpaankin tässä vastauksessa esiteltyyn rikokseen samanaikaisesti, ette välttämättä saisi tuomiota ja sakkoa kuin vain ankarammasta julkisrauhan rikkomisesta.

Lopuksi on vielä syytä huomioida, että sinulle ja kaverillesi saattaa seurata tempauksestanne vielä vahingonkorvaukset sakkojen päälle, jos aiheutatte vahinkoa esimerkiksi kauppakeskukselle kiipeilyn yhteydessä. Vahingonkorvauksissa saattaa olla kyseessä isommat rahasummat kuin sakoissa. Lisäksi ette pysty vaatimaan kauppakeskukselta korvauksia, jos esimerkiksi satutatte itsenne kiipeilyn vuoksi. Teidän katsotaan tällöin myötävaikuttaneen vahingon sattumiseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »