Minilex - Lakipuhelin

Julkaisuoikeus kyläkirjassa koskien nimiä ja syntymäaikoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kyläkirjassa on talon (tilan) kohdalla mainittu omistajan/omistajien nimet ja syntymäajat, lapset heidän nimet ja syntymäajat. Syntymäajasta on ilmaistu vain vuosi.
Saako näin tehdä kysymättä lupaa? Henkilöt ovat kuolleet tai elossa olevia.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos viestistäsi!

Kun mainitsemasi tiedot julkaistaan kyläkirjan muodossa, voidaan katsoa, ettei tiedoista koostuvaa rekisteriä ylläpidetä enää yksityisiä tai henkilökohtaisia tarkoituksia varten ja sovellettaviksi tulevat näin ollen henkilötietolain säännökset. Henkilötietolaissa säännellään erikseen sekä henkilömatrikkeleita että sukututkimusta, joihin liittyvää sääntelyä voitaisiin pitää esittelemäsi tilanteen kannalta hyödyllisenä. Niin sanottujen ”perustietojen” keräämistä voidaan tällöin pitää mahdollisena, mikä kattaa myös henkilön puolison ja lapset. Henkilöllä, jonka tietoja kerätään, tulee olla mahdollisuus saada tieto rekisterissä olemisestaan ja siitä, mihin tietoja on tarkoitus käyttää. Mainitsemassasi tilanteessa rekisteröityjen henkilöiden tulisi siis olla mahdollista saada tietää tietojen julkaisemistarkoituksesta kyläkirjassa. Henkilöllä on lisäksi oikeus omien tietojensa tarkistamiseen, täydentämiseen ja tietojen käsittelyn kieltämiseen, koskien myös puolison ja lasten tietoja. Tällöin esimerkiksi mainitsemasi nimitiedot eivät saisi näkyä julkaistussa kyläkirjassa, jos niiden käsittely olisi erikseen kielletty.

Tutkijan voidaan katsoa olevan sallittua tallentaa kyläkirjaa varten pitämäänsä rekisteriin ainoastaan niitä tietoja, joiden keräämiseen hänellä on lupa. Periaatteessa tämä tarkoittaa kuitenkin kaikkia muita kuin sellaisia arkaluonteisia tietoja, jotka koskevat elossa olevaa henkilöä. Käsiteltäessä elossa olevan henkilön henkilötietoja, on hyvä perehtyä henkilötietolain sisältöön erityisen tarkasti. Jos kyse on elossa olevaa henkilöä koskevasta arkaluonteisesta tiedosta, kuten etnisestä alkuperästä tai terveydentilasta, on nimenomainen lupa kysyttävä poikkeuksetta ennen tiedon tallettamista tai julkaisemista missään muodossa. Myös menehtyneen henkilön arkaluonteisia tietoja tulee käsitellä varoen, sillä niillä saattaa olla yhteys myös elossa olevan henkilön tietoihin. Menehtyneen henkilön omaisten kanssa keskustelu ajankohtaistuu tällöin viimeistään ennen sitä, kun tietoja on tarkoitus julkaista. Henkilötietojen kerääminen kyläkirjan kaltaiseen julkaistavaan teokseen vaatii tarkkuutta, eikä rekisteriin tule sisällyttää myöskään virheellistä tietoa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »