Minilex - Lakipuhelin

Milloin pesänselvittäjän auttava käsi on tarpeen?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesä kannattaa selvittää hyvin, jotta vältytään kiistoilta ja eripuralta.

Pesänselvittäjällä tarkoitetaan tuomioistuimen toimesta kuolinpesän asioita selvittämään määrättyä, tehtävän hoitamiseen tarpeeksi taitavaa ja kyvykästä henkilöä. Kuolinpesä tarkoittaa sitä omaisuuskokonaisuutta, joka on vainajan jäämistöä eli vainajan varojen ja velkojen summa hänen kuolinhetkellään.

Pesänselvittäjä voidaan määrätä esimerkiksi, jos kuolinpesä on riitainen tai siihen kuuluu hyvin monta osakasta. Näissä tilanteissa on usein hyvä "viheltää peli poikki" ja antaa pesänselvittäjän hoitaa pesänselvitys maaliin. Muutoin  kaikkia mielyttävien päätösten saaminen aikaan voi osoittautua kohtuuttoman työlääksi. 

Toisaalta pesänselvittäjä voidaan määrätä myös poikkeuksellisen laajaan kuolinpesään, jossa on paljon ja monenlaista omaisuutta. Tällöin pesänselvittäjiä voidaan määrätä myös useampia. Laaja kuolinpesä vaatii ammattimaisen pesänselvittäjän, koska sen selvittäminen on usein kohtuuton tehtävä tavallisille, lakialaa monesti vain hatarasti tunteville perillisille.

Pesänselvittäjä voidaan määrätä myös, jos kyse on esimerkiksi maa- tai metsätilasta, jossa on paljon keskeneräisiä työtehtäviä hoidettavana. Tällöin pesänselvittäjä voi ryhtyä välttämättömiin omaisuuden ylläpitotoimiin, esimerkiksi kylvö- tai harvennustoimiin, pesänselvityksen aikana. Pesänselvittäjä voi esimerkiksi huolehtia veneen laittamisesta talvitelakoille. Näistä välttämättömistä ylläpitotoimista aiheutuvat kustannukset kuuluvat ns. pesänselvitysvelkaan.

Kuolinpesän ylivelkaisuus ei muodosta estettä pesänselvittäjän määräämiselle. Ylivelkaisessa pesässä selvittäjä pyrkii neuvottelemaan velkojien kanssa sovinnon velanmaksusta. Toisaalta pesänselvittäjä voi luovuttaa varattoman kuolinpesän konkurssiin. Tällöin pesänselvittäjän määrääminen raukeaa.

Toisaalta pesänselvittäjä määrätään yleensä myös, jos kuolinpesän osakkaina on alaikäisiä tai vajaavaltaisia. Tällöin pesänselvittäjä määrätään valvomaan yhteisesti kaikkien osakkaiden etua niin, etteivät heikommassa asemassa olevien kuolinpesän osakkaiden oikeudet vaarannu.

Pesänselvittäjä voidaan määrätä myös, jos jonkun kuolinpesän osakkaan osuus jäämistöstä on ulosmitattu. Tällöin ulosmittausvelkojalla oikeus saada pesänselvittäjä määrätyksi, jotta hän voisi turvata saatavansa.

Ylipäätään pesänselvittäjän määrääminen saattaa olla kannattavaa, jos pesä on velkainen, jotta vältetään osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu vainajan veloista. Jos nimittäin osakkaat laiminlyövät jotkin pesän selvitykseen liittyvät lakisääteiset velvollisuutensa, he saattavat poikkeuksellisesti joutua itse velkavastuuseen perittävän veloista.

Toisaalta pesänselvittäjä saattaa olla tarpeen, mikäli esimerkiksi erityistestamentin eli legaatin saaja pelkää, etteivät kuolinpesän osakkaat aio kuuna päivänä ryhtyä pesää selvittämään. Erityistestamentinsaaja saakin hakea pesänselvittäjää, jotta saisi hänelle testamentatun tietyn esineen tai rahasumman, eikä hänen tarvitsisi jäädä odottamaan oikeutensa täyttämistä hamaan tulevaisuuteen. Erityislegaatti nimittäin täytetään pesänselvitysvaiheessa “päältä” eli ennen varsinaista pesänjakoa.

Pesänselvittäjän määrääminen saattaa olla paikallaan myös, jos vainajan omaisuus on epämääräinen. Pesänselvittäjä saa nimittäin valtuudet tiedustella pankeilta tilejä ja talletuksia, joita vainajan nimiin oli avattu. Pesän varat on talletettava pesän nimiin avatulle tilille.

Kuolinpesän selvitys voi olla todella vaiheikas prosessi, jossa moni asia voi mennä pieleen. Ota siis yhteyttä lakimieheesi pikimmiten. Hän neuvoo ja auttaa sinua.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »