Minilex - Lakipuhelin

Milloin pesänselvittäjän auttava käsi on tarpeen?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesä kannattaa selvittää hyvin, ettei kylvetä huonosti selvitetyn kuolinpesän takia riidan siemeniä jatkoa ajatellen.

Pesänselvittäjällä tarkoitetaan tuomioistuimen toimesta kuolinpesän asioita selvittämään määrättyä, tehtävän hoitamiseen tarpeeksi taitavaa ja kyvykästä henkilöä. Kuolinpesä tarkoittaa sitä omaisuuskokonaisuutta, joka on vainajan jäämistöä eli vainajan varojen ja velkojen summa hänen kuolinhetkellään.

Pesänselvittäjä voidaan määrätä kuolinpesään esimerkiksi niissä tilanteissa, kun kuolinpesä on riitainen tai siihen kuuluu tavattoman monta osakasta. Näissä tilanteissa on hyvä "viheltää peli poikki" ja antaa pesänselvittäjän hoitaa pesänselvitys maaliin. Muutoin voisi nimittäin olla kohtuuttoman töisevää saada kaikkia kuolinpesän osakkaita yksimielisyyteen päätöksissä.

Toisaalta pesänselvittäjä voidaan määrätä myös poikkeuksellisen laajaan kuolinpesään, jossa on paljon ja monenlaista omaisuutta. Tällöin pesänselvittäjiä voidaan toisaalta määrätä myös useampia. Laaja kuolinpesä voi vaatia ammattimaisen pesänselvittäjän, koska laajan kuolinpesän selvittäminen voi olla kohtuuton tehtävä tavallisten, lakialaa monesti vain hatarasti tuntevien kansalaisten harteille kannettavaksi.

Pesänselvittäjä voidaan määrätä myös niissä tilanteissa, joissa kyse on esimerkiksi maa- tai metsätilasta, jossa on paljon keskeneräisiä työtehtäviä hoidettavana, jotta omaisuuden arvo säilyisi. Tällöin pesänselvittäjä voi ryhtyä välttämättömiin omaisuuden ylläpitotoimiin, esimerkiksi kylvö- tai harvennustoimiin, pesänselvityksen aikana. Pesänselvittäjä voi esimerkiksi huolehtia veneen laittamisesta talvitelakoille. Näistä välttämättömistä ylläpitotoimista aiheutuvat kustannukset kuuluvat ns. pesänselvitysvelkaan.

Toisaalta kuolinpesän ylivelkaisuus ei muodosta estettä pesänselvittäjän määräämiselle. Tällöin pesänselvittäjä pyrkii neuvottelemaan velkojien kanssa sovinnon velanmaksusta. Toisaalta pesänselvittäjä voi luovuttaa varattoman kuolinpesän konkurssiin. Tällöin pesänselvittäjän määrääminen raukeaa.

Toisaalta pesänselvittäjä voi olla hyvä valinta myös, jos kuolinpesän osakkaina on alaikäisiä tai vajaavaltaisia. Tällöin pesänselvittäjä määrätään valvomaan yhteisesti kaikkien osakkaiden etua niin, etteivät heikommassa asemassa olevien kuolinpesän osakkaiden oikeudet vaarannu. Pesänselvittäjän on hoidettava tehtävänsä puolueettomasti.

Pesänselvittäjä  voidaan määrätä myös jos jonkun kuolinpesän osakkaan osuus jäämistöstä on ulosmitattu. Tällöin on ulosmittausvelkojan oikeus saada pesänselvittäjä määrätyksi turvatakseen saamisensa jäämistöstä.

Ylipäätään pesänselvittäjän määrääminen saattaa olla kannattavaa, jos pesä on velkainen, jotta vältetään osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu vainajan veloista. Jos nimittäin osakkaat laiminlyövät jotkin pesän selvitykseen liittyvät lakisääteiset velvollisuutensa, he saattavat poikkeuksellisesti joutua itse velkavastuuseen perittävän veloista.

Toisaalta pesänselvittäjä saattaa olla tarpeen, mikäli esimerkiksi erityistestamentin eli legaatin saaja pelkää, etteivät kuolinpesän osakkaat aio kuuna päivänä ryhtyä pesää selvittämään. Toisin sanoen, erityistestamentin saaja saa hakea pesänselvittäjää, jotta saisi hänelle testamentatun tietyn esineen tai tietyn summan rahaa, eikä hänen tarvitsisi jäädä odottamaan oikeutensa täyttämistä hamaan tulevaisuuteen. Erityislegaatti nimittäin yleensä täytetään pesänselvitysvaiheessa “päältä” eli ennen pesänjakoa.

Pesänselvittäjän määrääminen saattaa olla paikallaan myös, jos vainajan omaisuus on epämääräinen. Pesänselvittäjä saa nimittäin valtuudet tiedustella pankeilta tilejä ja talletuksia, joita vainajan nimiin oli avattu. Pesän varat on talletettava pesän nimiin avatulle tilille.

Kuolinpesän selvittäminen voi olla todella vaiheikas prosessi, jossa on monta mahdollisuutta mennä pieleen. Ota siis yhteyttä lakimieheesi pikimmiten, niin pesänselvitys hoituu kerralla kuntoon.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa