Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus tuottoon


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Puhuttaessa lesken oikeudesta tuottoon, tarkoitetaan hänen perintökaareen perustuvaa oikeuttaan saada omistukseensa hänen käyttöoikeuden alaisuudessa olevan omaisuuden tuotto. Kuolleen puolison leskellä on oikeus pitää puolisonsa jäämistöä jakamattomana hallussaan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai edesmenneen puolison testamentista muuta johdu. Testamentista ja jakovaatimuksesta huolimatta leskellä on kuitenkin oikeus pitää jakamattomana hallussaan puolisoiden yhteinen koti sekä tavanmukaisen koti-irtaimisto, ellei leskellä itsellään tai kuolinpesässä ole lesken kodiksi sopivaa muuta asuntoa. Kun jäämistö on tällä tavoin lesken hallussa, sovelletaan lesken hallintaan samoja perintökaareen säännöksiä kuin hallintaoikeustestamentin saajaan. Näiden säännösten mukaan leskellä on oikeus saada hallitsemansa omaisuuden tuotto, kunnes rintaperillinen tai yleistestamentin saaja esittää jakovaatimuksen. Jakovaatimuksen esittämisen jälkeen tuotto kuuluu kuolinpesälle.

Hallintaoikeuden alaisesta omaisuudesta kertyvää tuottoa eivät koske ne luovutusrajoitukset, jotka koskevat hallinnassa olevaa omaisuutta. Leski saa siis vapaasti määrätä omaisuudesta kertyvän tuoton käytöstä. Niin kutsunut nettoperiaatteen mukaan lesken on kuitenkin vastattava omaisuudesta johtuvista tarpeellisista kustannuksista, jotka ovat sen laatuisia, että ne on suoritettava hänen hallinta-aikanaan saatavalla tuotolla. Tällaisena tarpeellisena kustannuksena pidetään mm. metsän uudistamisvelvoitteeseen kuuluvasta uudistushakkuusta aiheutuvia kustannuksia

On syytä muistaa, että lesken oikeudesta saada tuotto ei tarkoita sitä, että kuolinpesällä olisi velvollisuus oma-aloitteisesti tilittää tuotto leskelle. Lesken onkin syytä omistusoikeuteensa vedoten viimeistään perinnönjaossa vaatia kuolinpesää luovuttamaan tuotto hänelle. Tuleehan hänen hallitsemastaan jäämistöomaisuudesta kertyvä tuotto hänen omaisuudekseen. Mikäli kaipaat lisätietoa lesken oikeuksista, auttavat lakimiehet sinua mielellään.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa