Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus tuottoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tässä artikkelissa lesken oikeudella tuottoon tarkoitetaan hänen oikeuttaan saada omistukseensa hallitsemansa jäämistöomaisuuden tuotto. Leskellä on oikeus pitää kuolleen puolisonsa jäämistöä jakamattomana hallussaan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai edesmenneen puolison testamentista muuta johdu. Testamentista ja jakovaatimuksesta huolimatta leskellä on kuitenkin aina oikeus pitää jakamattomana hallussaan puolisoiden yhteinen koti sekä tavanmukainen koti-irtaimisto, ellei leskellä itsellään tai kuolinpesässä muutoin ole lesken kodiksi sopivaa asuntoa. Kun jäämistö on tällä tavoin lesken hallussa, sovelletaan lesken hallintaan samoja perintökaareen säännöksiä kuin hallintaoikeustestamentin saajaan. Näiden säännösten mukaan leskellä on oikeus saada hallitsemansa omaisuuden tuotto siihen asti, kunnes rintaperillinen tai yleistestamentinsaaja vaatii jäämistön jakamista. Jakovaatimuksen esittämisen jälkeen tuotto kuuluu kuolinpesälle.

Hallintaoikeuden alaisesta omaisuudesta kertyvää tuottoa eivät koske ne luovutusrajoitukset, jotka koskevat varsinaista hallinnassa olevaa omaisuutta. Leski saa siis vapaasti määrätä omaisuudesta kertyvän tuoton käyttämisestä. Niin kutsutun nettoperiaatteen mukaan lesken on kuitenkin vastattava omaisuudesta johtuvista tarpeellisista kustannuksista, jotka on suoritettava hänen hallinta-aikanaan.

On syytä muistaa, että lesken oikeus saada hallitsemansa jäämistöomaisuuden tuotto ei tarkoita sitä, että kuolinpesällä olisi velvollisuus oma-aloitteisesti tilittää tuotto leskelle. Lesken onkin syytä omistusoikeuteensa vedoten viimeistään perinnönjaossa vaatia kuolinpesää luovuttamaan tuotto hänelle. Mikäli kaipaat lisätietoa lesken oikeuksista, ota yhteyttä lakimiehiimme. He auttavat sinua mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa