Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavallisimmin ensiksi kuolleen puolison kuollessa puolisot ovat asuneet yhdessä, jolloin kuolinpesän omaisuuden hoitaminen tulee ensin lesken vastuulle. Lesken tulee tällöin antaa viivytyksettä tieto kuolemantapauksesta kuolinpesän osakkaille ja hoitaa kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta tavanomaisin toimin. Tämä kuolinpesän väliaikaishallinto korvautuu myöhemmin kuolinpesän osakkaiden yhteishallinnolla, johon leski osallistuu, mikäli hän on kuolinpesän osakas tai testamentin saaja.

Leskellä on oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja tavanomaista asuntoirtaimistoa jakamattomana hallinnassaan. Tämä oikeus ulottuu myös koko jäämistöön, mutta lesken oikeus saattaa supistua rintaperillisen tai testamentinsaajan tekemän perinnönjakovaatimuksen vuoksi. Mikäli perinnönjakoon ryhdytään lesken eläessä, leskellä on kuitenkin oikeus asuntoon edellyttäen, että lesken omaan omaisuuteen tai jäämistöön muutoin ei sisälly vastaavanlaista asuntoa. Jos leskelle ei voida osoittaa hänelle kuuluvaa asuntoa, hänellä on oikeus saada jäämistöstä tarvittava määrä avustusta.

Puolisot ovat saattaneet tehdä keskinäisen testamentin, jolloin leskellä säilyy oikeus jäämistöön. Vaikka ensiksi kuollut puoliso olisi tehnyt testamentin jonkun toisen henkilön hyväksi, leskellä on oikeus pitää omaisuus jakamattomana hallinnassaan, jolloin testamentinsaajan oikeus toteutuu täysimääräisesti vasta lesken kuoleman jälkeen. Leskellä on myös oikeus saada omistukseensa käyttöoikeuden alaisen omaisuuden tuotto. Hallintaoikeutensa vastapainoksi leskellä on velvollisuus säilyttää ja hallita omaisuutta mahdollisuuksien mukaan omistajan etu huomioiden. Käyttöoikeuden luovuttamiselle on myös asetettu tiettyjä rajoituksia. Jos ensiksi kuolleella puolisolla ei ollut rintaperillisiä, leski ei voi myöskään loukata testamentilla tämän toissijaisten perillisten oikeutta perintöön. Leskellä on myös oikeus olla luovuttamatta tasinkoa ensin kuolleen puolison perillisille osituksessa.

Puolisoiden tekemän testamentin sisällöstä riippuen lesken oikeudet ja velvollisuudet omaisuutta koskien voivat vaihdella suuresti. Leskelle voidaan antaa omaisuus täysin omistusoikeuksin, jolloin hän voi määrätä omaisuudesta haluamallaan tavalla. Perinnön suunnittelemisella onkin siten suuri merkitys kaikkien perillisten osalta, ja sillä voidaan saavuttaa myös verotuksellisia etuja. Lakimieheltä voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa