Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimus ja lesken oikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Avioehtosopimuksella tarkoitetaan puolisoiden tekemää sopimusta siitä, että poissuljetaan avio-oikeus jostain lain tarjoamista kolmesta eri vaihtoehdosta valiten. Avio-oikeus voidaan solmia pois ensinnäkin molemmilta puolisoilta kokonaan, jolloin puhutaan avio-oikeuden täydellisesti poissulkevasta avioehdosta. Toinen vaihtoehto on sulkea avio-oikeus pois osittain, jolloin määrätään avio-oikeuden ulkopuolelle jokin tietty omaisuus. Kolmannekseen voidaan sopia yksipuolisesti poissulkevasta avioehdosta. Tällöin vain toinen puoliso menettää avio-oikeuden johonkin tiettyyn tai kaikkeen toisen puolison omaisuuteen. Puolisoiden avioehtosopimuksen tulee olla laadittu määrämuotoa noudattaen ollakseen pätevä. Lue artikkeleista tarkemmin eriteltyä tietoa avioehtosopimuksen määrämuodosta ja avioehtosopimuksen sisällöstä.

Lesken oikeudella tarkoitetaan aviolesken suojaksi säädettyä oikeutta hallita jäämistöä jakamattomana ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Suoja ei siis ulotu avolesken kohdalle. Leskellä on pääsääntöisesti oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana hallinnassaan siihen asti, että joku kuolinpesän osakkaista esittää jakovaatimuksen. On huomioitava, että leski ei saa kuitenkaan omistajalle kuuluvia oikeuksia. Leski ei esimerkiksi saa omin nokkinensa antaa pesän omaisuutta eteenpäin. Lesken pitää hallintaoikeutensa kestäessä myös huolehtia omaisuuden ylläpidosta ja säilyttämisestä asianmukaisesti. Hänen pitää jäämistöä hallitessaan ajatella, mikä voisi oletettavasti olla omistajien, kuten rintaperillisten, eduksi. Toisaalta hän saa käyttää omaisuutta sekä pitää itsellään siitä karttuvat tuotot.

Puolisoiden eläessään solmima avioehtosopimus ei syrjäytä lesken oikeutta asua puolisoiden yhteisessä kodissa edesmenneen puolison jälkeen. Vaikka puolisoiden kesken olisi sovittu täysin poissulkevasta avioehdosta, ei lesken pääsääntöisesti tarvitse muuttaa pois kodistaan puolison kuoltua. Lesken asumista suojataan siis lakisääteisesti ja käytännössä hyvin vankalla tavalla.

Kuitenkin jos esimerkiksi rintaperilliset vaativat kuolinpesän jakoa, ei leski välttämättä saa pitää koko jäämistöä jakamattomana hallinnassaan. Leskelle säästetään kuitenkin oikeus vähimmäissuojaansa. Tämä tarkoittaa, että leski saa asua puolisoiden yhteisessä kodissa ja hallita sen asuntoirtaimistoa rintaperillisten jakovaatimuksesta huolimatta. Toisaalta vaikka kuolinpesä jaettaisiinkin ja asunto sisällytettäisiin jonkun perillisen osuuteen, leskellä säilyy silti elinikäinen käyttöoikeus perittävän jäämistöön kuuluvaan asuntoon. Näin ollen perinnönjako voidaan kohdistaa myös perittävän asuntoon sinänsä, mutta leski voi yhä vedota vähimmäissuojaansa. Avio-oikeuden poissulkeminenkaan avioehtosopimuksella ei vaikuta lesken vähimmäissuojaan.

On havaittava kuitenkin pari poikkeusseikkaa. Oikeutta pitää pesä jakamattomana ei ole, jos perittävän kuollessa puolisoilla oli avio- tai asumuserohakemus vireillä. Toisaalta leski ei saa pitää puolisoiden yhteistä kotia hallinnassaan, mikäli hänen varallisuuteensa kuuluu kunnollinen asunto. Lesken omistaman asunnon pitää siis vastata tasoltaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa esimerkiksi käyttömukavuudeltaan, sijainniltaan ja kooltaan. Toisin sanoen, lesken asunnon pitää olla yhtä mukava kuin edesmenneen puolison kanssa asuttu asunto. Muutoin leski saa jatkaa asumista puolisoiden yhteisenä kotina käytetyssä asunnossa tavanomaisine asuntoirtaimistoineen, vaikka avioehtosopimuskin olisi aikoinaan tehty.

Kun lakiasiat hämmentävät, ei kannata jäädä miettimään asioita pitkiksi toveiksi itsekseen. Tarjolla on näet kätevämpiäkin ratkaisuja. Suosittelen vahvasti soittoa lakimiehellemme, jos sinulle ei ole täysin kirkkaana mielessä, mitä sinun kannattaisi lakiasiassa tehdä. Hän palvelee sinua aamunkoitosta iltahämäriin ja tarjoaa järkevät vastaukset juuri sinun tarpeisiisi!

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa