Minilex - Lakipuhelin

Uskotut miehet ja perunkirjoitus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitusvelvollisten on valittava kaksi uskottua miestä, jotka toimittavat perunkirjoituksen. He huolehtivat muunmuassa perunkirjoituksen ajan ja paikan määräämisestä, kutsujen lähettämisestä perunkirjoitustilaisuuteen sekä virkatodistusten hankkimisesta perukirjaa varten. Näistä perunkirjoituksen valmistelevista toimista vastaa yleensä yksi uskottu mies.

Perunkirjoituksessa molempien uskottujen miesten on oltava läsnä yhtä aikaa. Siellä heidän päätehtävänään on arvioida ja ilmoittaa pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Arviointi perustuu tietoihin pesän omaisuudesta ja veloista. Ne he ovat saaneet pesän ilmoittajalta eli pesän tilan parhaiten tuntevalta henkilöltä. Uskotut miehet allekirjoittavat perukirjan yhdessä pesän ilmoittajan kanssa.

Uskotuilla miehillä on velvollisuus ilmoittaa pesän varallisuutta koskevat seikat, jotka ovat tulleet ilmi ennen perunkirjoitusta tai sen jälkeen sekä ennen perintöverotuksen toimittamista. Jos uskotut miehet laiminlyövät tämän velvollisuuden, he voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen esimerkiksi veropetoksen vuoksi. Tällainen oli tilanne myös korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2005:144.

Uskotuille miehille ei ole asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia. Yleisenä edellytyksenä on täysivaltaisuus eli rajoittamaton oikeustoimikelpoisuus. Uskotun miehen täytyy siis olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla kyky tehdä itsenäisesti oikeustoimia. Erityisenä edellytyksenä on kyky arvioida varallisuutta objektiivisesti. Laissa ei ole säädetty esteettömyysvaatimuksista, mutta on osakkaiden edun mukaista, että uskotut miehet ovat esteettömiä esimerkiksi perukirjan ja siten perintöverotuksen uskottavuuden kannalta. Uskottuna miehenä toimii useimmiten lakimies.

Mikäli tarvitset uskottua miestä laatimaan perunkirjoituksen tai uskottujen miesten valinta tai toiminta herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä lakimieheen.  


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »