Minilex - Lakipuhelin

Uskotut miehet ja perunkirjoitus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perunkirjoitusvelvollisten on valittava perunkirjoitusta toimittamaan kaksi uskottua miestä. He huolehtivat mm. perunkirjoituksen ajan ja paikan määräämisestä, kutsujen lähettämisestä perunkirjoitustilaisuuteen ja virkatodistusten hankkimisesta perukirjaa varten. Näistä perunkirjoituksen valmistelevista toimista vastaa yleensä yksi uskottu mies.

Perunkirjoituksessa molempien uskottujen miesten on oltava läsnä yhtä aikaa. Siellä heidän päätehtävänään on arvioida ja ilmoittaa pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Arviointi perustuu tietoihin pesän omaisuudesta ja veloista, joista he ovat tietoisia ja jotka he ovat saaneet pesän ilmoittajalta eli pesän tilan parhaiten tuntevalta henkilöltä. Uskotut miehet allekirjoittavat perukirjan yhdessä pesän ilmoittajan kanssa.

Uskotuilla miehillä on velvollisuus ilmoittaa pesän varallisuuteen koskevat seikat, jotka ovat tulleet ilmi ennen perunkirjoitusta tai sen jälkeen sekä ennen perintöverotuksen toimittamista. Jättämällä täyttämättä tämä velvollisuus voi kyseeseen tulla uskottujen miesten rikosoikeudellinen vastuu, mm. veropetokseen tuomitseminen, mikä ilmenee mm. korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2005:144.

Uskotuille miehille ei ole asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia. Yleisenä edellytyksenä on täysivaltaisuus eli rajoittamaton oikeustoimikelpoisuus, joka tarkoittaa vähintään 18-vuotiaan, ei-vajaavaltaiseksi julistetun henkilön kykyä tehdä itsenäisesti oikeustoimia. Erityisenä edellytyksenä on kyky arvioida varallisuutta objektiivisesti. Laissa ei ole säädetty esteettömyysvaatimuksia, mutta on osakkaiden edun mukaista, että uskotut miehet ovat esteettömiä esim. perukirjan ja siten perintöverotuksen uskottavuuden kannalta. Uskottuna miehenä toimii useimmiten lakimies.

Mikäli tarvitset uskottua miestä laatimaan perunkirjoituksen tai uskottujen miesten valinta tai toiminta herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä lakimieheen.  

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa