Minilex - Lakipuhelin

Uskotut miehet ja perunkirjoitus

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus on tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuneen kuoltua. Perukirjassa luetellaan kuolinpesän varat ja velat, ja sen perusteella määräytyy perintöverotus. Se kuolinpesän osakas, jonka hoidossa jäämistöomaisuus on, on velvollinen toimittamaan perunkirjoituksen. Perunkirjoitus tulee toimittaa 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. 

Uskotuista miehistä perunkirjoituksessa on säädetty perintökaaressa. Perunkirjoitusvelvollisen on valittava kaksi uskottua miestä, jotka toimittavat perunkirjoituksen. He huolehtivat muun muassa perunkirjoituksen ajan ja paikan määräämisestä, kutsujen lähettämisestä perunkirjoitustilaisuuteen sekä virkatodistusten hankkimisesta perukirjaa varten. Näistä perunkirjoituksen valmistelevista toimista vastaa yleensä yksi uskottu mies.

Perunkirjoituksessa molempien uskottujen miesten on oltava läsnä yhtä aikaa. Siellä heidän päätehtävänään on arvioida ja ilmoittaa pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Arviointi perustuu tietoihin pesän omaisuudesta ja veloista. He saavat tiedot pesän ilmoittajalta eli pesän tilan parhaiten tuntevalta henkilöltä. Uskotut miehet allekirjoittavat perukirjan yhdessä pesän ilmoittajan kanssa.

Uskotuilla miehillä on velvollisuus ilmoittaa pesän varallisuutta koskevat seikat, jotka ovat tulleet ilmi ennen perunkirjoitusta tai sen jälkeen sekä ennen perintöverotuksen toimittamista. Jos uskotut miehet laiminlyövät tämän velvollisuuden, he voivat joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen esimerkiksi veropetoksen vuoksi. Tällainen oli tilanne myös korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2005:144.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Uskotuille miehille ei ole asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia. Yleisenä edellytyksenä on täysivaltaisuus eli rajoittamaton oikeustoimikelpoisuus. Uskotun miehen täytyy siis olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla kyky tehdä itsenäisesti oikeustoimia. Erityisenä edellytyksenä on kyky arvioida varallisuutta objektiivisesti. Laissa ei ole säädetty esteettömyysvaatimuksista, mutta on osakkaiden edun mukaista, että uskotut miehet ovat esteettömiä esimerkiksi perukirjan ja siten perintöverotuksen uskottavuuden kannalta. Uskottuna miehenä toimii useimmiten lakimies.

Uskottujen miesten järjestelmän tarkoituksena on taata perunkirjoituksen julkinen luotettavuus. Uskottujen miesten on pakko olla läsnä perunkirjoituksessa. 

Mikäli tarvitset uskottua miestä laatimaan perunkirjoituksen tai uskottujen miesten valinta tai toiminta herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä lakimieheen.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa