Minilex - Lakipuhelin

Lesken hallintaoikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos ensiksi kuolleelta puolisolta jäi rintaperillinen, leskeä suojataan siten, että hän saa jakamattoman hallintaoikeuden jäämistöön. Leskellä on oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan myös silloin, kun ensiksi kuollut puoliso on tehnyt testamentin omaisuudestaan muun saajan kuin lesken hyväksi. Jos rintaperillinen tai yleistestamentin saaja vaatii pesänjakoa, kaventuu lesken hallintaoikeus vähimmäissuojaksi eli oikeudeksi hallita tietyin edellytyksin puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon ja tavanmukaista asuntoirtaimistoa.

Lesken oikeus pitää kuolleen puolison jäämistöä jakamattomana hallinnassaan ei ole riippuvainen avioliiton kestosta tai siitä, oliko puolisoilla avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avoleskellä ei tätä hallintaoikeutta ole silloinkaan, kun avopuolisoilla on yhteinen lapsi.

Lesken hallintaoikeus tarkoittaa eloon jääneen puolison oikeutta käyttää ensiksi kuolleen puolison omaisuutta ja saada itselleen sen tuotto, esimerkiksi korkotulot. Leski ei kuitenkaan saa ilman erityistä syytä myydä, muuten luovuttaa eteenpäin tai hävittää kyseistä omaisuutta taikka pantata sitä omasta velastaan. Leskellä ei myöskään ole oikeutta testamentata omaisuutta, johon hänen hallintaoikeutensa kohdistuu. Lesken oikeus hallita omaisuutta jakamattomana ei tee leskestä kuolinpesän osakasta.

Leskellä on oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallussaan myös silloin, kun hän on leskeksi jäätyään solminut uuden avioliiton. Toisin sanoen uusi avioliitto ei lakkauta lesken jakamatonta hallintaoikeutta jäämistöön.

Eloon jääneen puolison oikeus hallita omaisuutta jakamattomana ei vaikuta rintaperillisen oikeuteen vaatia perinnönjakoa lesken eläessä. Jokaisella rintaperillisellä ja sijaan tulevalla perillisellä on itsenäinen oikeus vaatia jakoa. Tämä oikeus kuuluu myös yleistestamentin saajille. Jakovaatimus kaventaa lesken hallintaoikeuden lesken vähimmäissuojaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että leskellä on oikeus saada vähimmäissuojana hallintaansa jäämistöön kuuluva puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto, jollei lesken omaan omaisuuteen sisälly sopivaa asuntoa. Lesken hallintaan on aina jätettävä tavanomainen asuntoirtaimisto. Lesken vähimmäissuojan ulkopuolelle jää asunto, jonka omistaa edes osittain joku kolmas osapuoli.

Leski voi halutessaan luopua hallintaoikeudestaan. Luopumistahdonilmaisu voidaan antaa jo perittävän eläessä tai vasta perittävän kuoltua. Luopumiset ovat päteviä riippumatta siitä, suoritetaanko leskelle korvausta luopumisen johdosta.

Lesken oikeus hallita omaisuutta jakamattomana lakkaa, kun leski kuolee.Mikäli lesken hallintaoikeuteen liittyvät asiat askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa