Minilex - Lakipuhelin

Velvollisuus huolehtia vainajan omaisuudesta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perittävän kuoltua, jonkun on otettava hänen omaisuutensa haltuunsa ja hoidettavakseen, jos osakkaiden kuolinpesän yhteishallinto ei heti käynnisty. Kyseessä on siis väliaikainen hallintomuoto, jossa yleensä yksi kuolinpesän osakas väliaikaisesti toimii itsensä ja muiden osakkaiden puolesta. Kyseessä voi kuitenkin myös olla muun kuin kuolinpesän osakkaan toiminta kaikkien osakkaiden puolesta. Väliaikaista hallintoa koskevat säännöt tulevat noudatettaviksi yleensä yksinäisten henkilöiden kuoltua.

Osakkaan joka asui perittävän kanssa tämän kuollessa tai joka muuten voi pitää huolta omaisuudesta, on hoidettava omaisuutta ja otettava se haltuunsa, jos pesä ei ole holhoojan, toimitsijan tai muun hoidettavana. Hänen on otettava omaisuus hoidettavakseen siihen asti, kunnes kaikki osakkaat tai se, jonka muuten on hallittava pesää, ovat ottaneet omaisuuden haltuunsa. Osakkaan tulee antaa muille osakkaille ilmoitus kuolemantapauksesta välittömästi. Osakkaan ensisijaisena tehtävänä onkin juuri yhteydenottaminen muihin pesän osakkaisiin, jotta pesä voidaan siirtää mahdollisimman äkkiä osakkaiden yhteishallintoon. Ilmoitus on tehtävä myös oikeudelle tai tuomarille, mikäli jollekin osakkaista on määrättävä uskottu mies. Edellä kuvattu osakkaita koskeva sääntely koskee myös leskeä, vaikkei tämä olisikaan pesän osakkaan asemassa tai vaikka hän ei vetoaisikaan oikeuteensa pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan.

Mikäli kukaan edellä mainituista henkilöistä ei ryhdy hoitamaan pesän omaisuutta, tulee sen henkilön, jolle asia lähinnä kuuluu, ottaa omaisuus huolehdittavakseen ja kutsua paikalle osakas tai ilmoittaa oikeudelle kuolemantapauksesta. Myös poliisiviranomaisella voi olla velvollisuus juuri mainittuihin toimenpiteisiin, mikäli olosuhteet niin edellyttävät. Oikeuden tulee ilmoituksen johdosta ja tarpeen niin vaatiessa määrätä toimitsija huolehtimaan niistä velvollisuuksista, jotka on edellä mainittu osakkaan tehtäviksi. Määräystä tulee noudattaa, vaikka siihen olisi haettu muutosta oikeudelta.

On hyvä huomata, että kaikki oikeustoimet, jotka tehdään väliaikaisen hallinnon aikana ja jotka koskevat kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta, on tehtävä sekä kuolinpesän nimissä että kuolinpesän lukuun.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa