Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus vuokrata asunto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Avioleskellä on oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan. Hallintaoikeus ei siis koske avoleskeä. Rintaperilliset voivat kuitenkin aina tehdä tavalliseen tapaan jakovaateen. Jaossa on jätettävä lesken käytettäviin puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto sekä tavanmukainen asuntoirtaimisto, ellei lesken omistukseen kuulu kodiksi sopivaa asuntoa.  Kyse on lesken vähimmäissuojasta, joka syrjäyttää rintaperillisten lakiosaoikeuden. Merkitystä ei ole sillä, ovatko rintaperilliset tosiasiallisesti edesmenneen puolison ja lesken yhteisiä lapsia. Edes se, että puolisoiden kesken olisi laadittu avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehtosopimus, ei poissulje lesken oikeutta hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa asuntoirtaimistoineen. Ensiksi kuolleen puolison rintaperilliset ovatkin lesken kuolinpesän osakkaita. He tulevat mukaan lesken jakoon, vaikka kuuluvatkin jo aiemmin kuolleen puolison kuolinpesän osakkaisiin.

Olennaista on, että leski ei saa luovuttaa asunnon omistusoikeutta eteenpäin. Muussa suhteessa leskellä on oikeus käyttää asuntoa tavanomaisine koti-irtaimistoineen normaalilla tavalla. Leskellä on myös oikeus vuokrata asunto ja saada asunnon vuokrasta tuotot.

Lesken hallinnan ehtona on, että leskellä ei ole muuta samantasoista asuntoa omistuksessaan. Toisin sanoen, mikäli leskellä on itsellään omistuksessaan vastaavan tasoinen asunto, ei leski pääsääntöisesti saa hallintaoikeutta asuntoon. Huomioon otetaan esimerkiksi asunnon sijainti ja käyttömukavuus.

Mikäli leski esimerkiksi menee uusiin naimisiin ja muuttaa uuden puolison kanssa yhteiseen asuntoon tai ei esimerkiksi vanhemmiten halua asua niin isossa talossa kuin ennen, hän voi vuokrata asunnon. Tällöin lesken pitää kuitenkin normaalilla tavalla huolehtia siitä, että asunto ei kulu tavallisesta käytöstä poikkeavalla tavalla. Lesken pitää siis yhä edelleen huolehtia asunnon asianmukaisesta ylläpidosta, noudattaen ns. säilyttämisperiaatetta.

Lesken pitää myös huolehtia asunnon ylläpitokuluista. Esimerkiksi jos kyseessä on asunto-osake, pitää lesken maksaa vastike. Toisaaltakin vesi- ja lämmityskulut sekä muut käyttökulut jäävät lesken maksettavaksi. Puhe on nettoperiaatteesta. Leskellä on siis hallintaoikeutensa turvin oikeus asunnon tuottoon, mutta hänen pitää myös kustantaa tuotoilla asianmukainen omaisuudesta huolehtiminen. Hallinnan kohdetta saa myös uudistaa tarpeen mukaan, kuten huonekaluja vaihtaa uusimpiin.

Jäämistöoikeudellisissa asioissa on usein viisasta hyödyntää ammattilaisen osaamista. Anna siis tehtävä lakimiehemme vastuulle. Hän on täällä sinua varten auttamassa ja palvelemassa. Soita jo tänään!

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa