Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus vuokrata asunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Leskellä on oikeus pitää kuolleen puolisonsa jäämistöä jakamattomana hallinnassaan. Tämä hallintaoikeus edellyttää avioliittoa, joten se ei koske avoleskeä. Lesken hallintaoikeudesta huolimatta rintaperilliset voivat aina vaatia jäämistön jakamista. Jos jäämistö jaetaan lesken vielä eläessä, on jätettävä lesken hallittavaksi puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto sekä tavanmukainen asuntoirtaimisto, ellei lesken omistukseen kuulu kodiksi sopivaa asuntoa. Kyse on lesken vähimmäissuojasta, joka syrjäyttää rintaperillisten lakiosaoikeuden. Merkitystä ei ole sillä, ovatko rintaperilliset edesmenneen puolison ja lesken yhteisiä lapsia. Edes se, että puolisoiden kesken on laadittu avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehtosopimus, ei poissulje lesken oikeutta hallintaoikeutta Jos jäämistöä ei jaeta lesken eläessä, ovat ensiksi kuolleen puolison rintaperilliset lesken kuolinpesän osakkaita. He tulevat mukaan lesken jakoon, vaikka kuuluvatkin jo aiemmin kuolleen puolison kuolinpesän osakkaisiin.

Olennaista on, että leski ei saa luovuttaa hallintaoikeutensa nojalla hallitsemansa asunnon omistusoikeutta eteenpäin. Muuten leskellä on oikeus käyttää asuntoa sekä tavanomaista koti-irtaimistoa normaalisti. Leskellä on myös oikeus vuokrata asunto ja saada vuokratuotto.

Lesken hallintaoikeuden ehtona on, että leskellä ei ole muuta samantasoista asuntoa omistuksessaan. Toisin sanoen, mikäli leski itse omistaa suunnilleen vastaavantasoisen asunnon, ei hän pääsääntöisesti saa hallintaoikeutta asuntoon. Samantasoisuutta arvioitaessa huomioon otetaan esimerkiksi asunnon sijainti ja käyttömukavuus.

Mikäli leski esimerkiksi menee uusiin naimisiin ja muuttaa uuden puolisonsa kanssa yhteiseen asuntoon, hän voi vuokrata hallitsemansa asunnon. Tällöin lesken pitää kuitenkin normaalilla tavalla huolehtia siitä, että asunto ei kulu tavallisesta käytöstä poikkeavalla tavalla. Lesken pitää siis yhä edelleen huolehtia asunnon asianmukaisesta ylläpidosta, noudattaen ns. säilyttämisperiaatetta.

Lesken tulee myös huolehtia asunnon ylläpitokuluista. Esimerkiksi jos kyseessä on asunto-osake, pitää lesken maksaa vastike. Myös vesi- ja lämmityskulut sekä muut käyttökulut jäävät lesken maksettavaksi. Tätä kutsutaan nettoperiaatteeksi. Leskellä on siis hallintaoikeutensa turvin oikeus asunnon tuottoon, mutta hänen pitää myös kustantaa tuotoilla asianmukainen omaisuudesta huolehtiminen. Hallinnan kohdetta saa myös uudistaa tarpeen mukaan, kuten huonekaluja vaihtaa uudempiin.

Jäämistöoikeudellisissa asioissa on usein viisasta hyödyntää ammattilaisen osaamista. Anna siis tehtävä lakimiehemme vastuulle. Hän osaa auttaa sinua kiperissäkin tilanteissa. Soita jo tänään!

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa