Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen ja testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentilla henkilö voi määrätä siitä, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Rintaperillisen oikeutta lakiosaan tosin ei voi syrjäyttää edes testamentilla. Toisen ja kolmannen parenteelin perillisten oikeudet testamentilla sen sijaan voi pätevästi syrjäyttää. Jos vainajalla ei ole lakimääräisiä perillisiä eikä hän ole laatinut testamenttia, menee hänen perintönsä Suomen valtiolle.

Jos testamentti loukkaa rintaperillisen lakiosaa, on rintaperillisen tehtävä lakiosailmoitus, mikäli hän haluaa vaatia lakiosaansa. Ilmoitus on tehtävä puolen vuoden kuluessa siitä, kun rintaperillinen sai tiedon perittävän kuolemasta ja lakiosaa loukkaavasta testamentista.

Testamentin teko on ainoa tapa määrätä omaisuuden jaosta kuoleman jälkeen. Testamentissa voi pätevästi – lakiosia loukkaamatta – määrätä omaisuuden jaosta perillisten kesken, eli siitä, kuka saa mitäkin omaisuutta. Perillisten keskenään tekemä sopimus vielä elossa olevan henkilön jäämistöstä on sen sijaan mitätön.

Testamentilla omaisuus (tai puolet siitä, jos vainajalla on rintaperillisiä) voidaan määrätä kenelle tahansa. Testamentissa voidaan määrätä omistusoikeuden lisäksi esimerkiksi hallinta- tai käyttöoikeudesta. Testamentilla voidaan suojata esimerkiksi puolison oikeutta yhteisen omaisuuden hallintaan, tällöin puhutaan hallintaoikeustestamentista. Testamentin avulla voidaan myös osoittaa perinnöstä osallisiksi sellaisia henkilöitä jotka eivät kuulu lakisääteiseen perimysjärjestykseen. Testamenttaaminen muulle kuin luonnolliselle henkilölle, esimerkiksi yhdistykselle, on myös sallittua.

Yleistestamentilla määrätään joku tai jotkut osallisiksi kuolinpesään. Erityistestamentin eli legaatin saaja sen sijaan ei ole kuolinpesän osakas. Kyse on legaatista, jos jollekin henkilölle testamentataan jokin tietty kohde, esimerkiksi esine tai rahasumma. Legaatit luovutetaan niiden saajille kuolinpesästä jo ennen varsinaista pesänjakoa.

Testamentti on hätätilatestamenttia lukuun ottamatta tehtävä aina kirjallisesti ja tiettyjä muotomääräyksiä noudattaen. Testamentin laadinnassa onkin aina syytä kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta viimeinen tahto tulee varmasti oikein ja lainmukaisesti ilmaistuksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa