Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän jakaminen ja testamentti


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennen kuolemaa tehdyllä testamentilla voi määrätä omaisuuden jaosta kuoleman jälkeen muilta osin kuin rintaperillisten lakiosia – eli puolta perinnöstä – loukkaavasti. Testamentilla voi siis pätevästi syrjäyttää kaikki toissijaiset perilliset, eli kaikki muut paitsi lapset ja lapsenlapset. Ellei vainajalla ole lakimääräisiä perillisiä tai testamenttia hänen perintönsä menee Suomen valtiolle.

Jos testamentti loukkaa rintaperillisen lakiosaa on lakiosaansa vaativan tehtävä lakiosailmoitus puolen vuoden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon perittävän kuolemasta ja hänen lakiosaansa loukkaavasta testamentista.

Testamentin teko on ainoa tapa määrätä omaisuuden jaosta kuoleman jälkeen tai antaa jako-ohjeita siitä miten perillisten tulee jakaa omaisuus. Testamentissa voi nimittäin pätevästi – lakiosia loukkaamatta – määrätä omaisuuden jaosta perillisten kesken. Esimerkiksi perillisten keskenään tekemä sopimus vielä elossa olevan jäämistöstä on sen sijaan mitätön.

Testamentilla omaisuus - tai jos vainajalla on rintaperillisiä puolet omaisuudesta - voidaan määrätä kenelle tahansa. Usein testamentilla suojataankin esimerkiksi puolison oikeutta yhteisen omaisuuden hallintaan, tällöin puhutaan hallintaoikeustestamentista. Testamentin avulla voidaan myös osoittaa perinnöstä osallisiksi sellaisia henkilöitä jotka eivät kuulu lakisääteiseen perimysjärjestykseen tai esimerkiksi testamentata varoja jollekin yhdistykselle.

Yleistestamentilla määrätään joku tai jotkut osallisiksi kuolinpesään, mutta testamentilla voidaan myös määrätä annettavaksi legaatteja tietyille henkilöille. Legaatilla tarkoitetaan esimerkiksi tiettyä esinettä tai rahasummaa. Legaatit maksetaan tai annetaan kuolinpesästä ennen varsinaista pesänjakoa, johon osallistuvat perilliset, mahdollinen yleistestamentin saaja sekä leski omaisuuden ositukseen asti.

Testamentti on hätätilatestamenttia lukuun ottamatta tehtävä aina kirjallisesti ja tiettyjä muotomääräyksiä noudattaen. Tästä syystä testamentin laadinnassa onkin aina syytä kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta viimeinen tahto tulee varmasti oikein ja lainmukaisesti ilmaistuksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa