Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeus hakea pesänselvittäjää


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Myös velkojalla on oikeus hakea pesänselvittäjää selvittämään kuolinpesä. Pesän velkojan tai vainajan velkojan kannattaa hakea kuolinpesään selvittäjää niissä tapauksissa, joissa pesänselvittäjäjohtoinen pesänselvitys ei ole muutoin käynnistynyt ja velkojen maksamisessa saattaa olla odotettavissa vaikeuksia. Hakemusta, jolla haetaan pesänselvittäjän määräystä, ei ole tällöin tarpeen perustella.

Hakemuksen omaisuuden luovuttamisesta pesänselvittäjän hallintoon voi siis tehdä pesän tai vainajan velkoja tai sellainen taho, joka on vastuussa pesän tai vainajan velasta, kuten takaaja. Hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi voi tehdä myös ulosottomies, jos velallisen velasta on ulosmitattu hänen osuutensa kuolinpesään.

Jos velkojalla kuitenkin on saatavastaan maksun turvaava takaus tai muu vakuus tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaista, ei pesää voida määrätä pesänselvittäjän hallintoon. Vakuutena voivat olla esimerkiksi asuntolainan vakuutena olevat huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Ennen hakemuksen tekemistä velkojan on tehtävä kuolinpesälle maksuvaatimus ja annettava sille kohtuullinen aika toteuttaa tämä vaatimus tai esittää selvitys kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta. Jos velkoja ei toimi edellä mainitulla tavalla ja hän ei anna kuolinpesän osakkaille mahdollisuutta maksaa vaadittua summaa tai esittää selvitystä kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta, velkojan hakemus pesänselvittäjän määräämiseksi kuolinpesään on hylättävä ennenaikaisena. Jos taas edellä mainitusta pääsäännön mukaisesta menettelytavasta, jonka mukaan velkojan tulee esittää kuolinpesälle maksuvaatimus ja varata sille kohtuullinen aika maksaa velkansa tai esittää selvitys kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta, aiheutuisi huomattavaa viivästystä velkojan hakemuksen käsittelylle, voidaan menetellä myös toisella tavalla. Tuomioistuin voi tällöin heti hyväksyä velkojan hakemuksen, jos tiedon hankkimisesta aiheutuisi huomattavaa viivytystä hakemuksen käsittelylle.

Kuolinpesän osakkaat eivät siis voi torjua velkojan aloitteesta tullutta pesänselvittäjähakemusta sillä perusteella, että pesänselvittäjän määrääminen aiheuttaisi kuolinpesälle sellaisia kustannuksia, jotka voisivat mahdollisesti vaarantaa velkojen maksamisen alkuperäisten sitoumusten mukaisesti. 

Lakipuhelimeen soittamalla saa apua oikeudellisiin ongelmiin ja kysymyksiin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa