Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeus hakea pesänselvittäjää

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myös velkojalla on oikeus hakea pesänselvittäjää selvittämään kuolinpesä. Pesän velkojan tai vainajan velkojan kannattaa hakea kuolinpesään selvittäjää, jos pesänselvittäjäjohtoinen pesänselvitys ei ole muutoin käynnistynyt ja velkojen maksamisessa saattaa olla odotettavissa vaikeuksia. Hakemusta, jolla haetaan pesänselvittäjän määräystä, ei ole tällöin tarpeen perustella.

Hakemuksen omaisuuden luovuttamisesta pesänselvittäjän hallintoon voi siis tehdä pesän tai vainajan velkoja sekä myös taho, joka on vastuussa pesän tai vainajan velasta, kuten takaaja. Hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi voi tehdä myös ulosottomies, jos velallisen velasta on ulosmitattu hänen osuutensa kuolinpesään.

Jos velkojalla kuitenkin on saatavastaan maksun turvaava takaus tai muu vakuus tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaista, ei pesää voida määrätä pesänselvittäjän hallintoon. Vakuutena voivat olla esimerkiksi asuntolainan vakuutena olevat huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Ennen hakemuksen tekemistä velkojan on tehtävä kuolinpesälle maksuvaatimus ja annettava sille kohtuullinen aika toteuttaa tämä vaatimus tai esittää selvitys kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta. Jos velkoja ei toimi edellä mainitulla tavalla eikä anna kuolinpesän osakkaille mahdollisuutta maksaa vaadittua summaa tai esittää selvitystä kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta, velkojan hakemus pesänselvittäjän määräämiseksi kuolinpesään on hylättävä ennenaikaisena. Jos taas edellä mainitun menettelytavan noudattaminen aiheuttaisi huomattavaa viivästystä velkojan hakemuksen käsittelylle, voidaan menetellä myös toisella tavalla. Tuomioistuin voi heti hyväksyä velkojan hakemuksen, jos tiedon hankkimisesta aiheutuisi huomattavaa viivytystä hakemuksen käsittelylle.

Kuolinpesän osakkaat eivät voi torjua velkojan aloitteesta tullutta pesänselvittäjähakemusta sillä perusteella, että pesänselvittäjän määrääminen aiheuttaisi kuolinpesälle sellaisia kustannuksia, jotka voisivat mahdollisesti vaarantaa velkojen maksamisen alkuperäisten sitoumusten mukaisesti. 

Lakipuhelimeen soittamalla saat apua oikeudellisiin ongelmiin ja kysymyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa