Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan vahingonkorvausvelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän osakas saattaa joutua vastuuseen vahingosta, jonka hän aiheuttaa pesää hoitaessaan, jos hän ei toimi tehtävässään tarkasti ja asianmukaisesti. Kuolinpesän osakkaalta odotetaan ja edellytetään siis tarkkaa ja asiallista toimintaa ja käyttäytymistä, eikä hänen tule toimia turhaan huolimattomasti hoitaessaan tehtäväänsä.

Pesän osakkaan tulee korvata sellainen vahinko, jonka hän on pesää hoitaessaan tai hallitessaan tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttanut sellaiselle henkilölle, jonka oikeus on riippuvainen pesänselvityksestä. Jos kyseessä on vain lievä huolimattomuus, voidaan korvausta alentaa tai jättää se kokonaan määräämättä, mikäli se on kohtuullista vahingon vakavuuteen ja muihin asianhaaroihin nähden. Korvausvelvollisuus voi syntyä esimerkiksi jäämistöomaisuuden huonon hoidon tai jäämistöesineen turmelemisen perusteella. Korvaukseen oikeutettuja henkilöitä, joiden oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen, voivat olla esimerkiksi toinen kuolinpesänosakas eli perillinen, perittävän ja pesän velkoja tai perintöosuuden luovutuksensaaja.

Jos korvausvelvollisia on useita, vastaavat he korvauksista yhteisvastuullisesti. Korvausosuudet jaetaan osakkaiden kesken syyllisyyden ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen mukaisesti. Jos jonkun osakkaan kohdalla korvausta on edellä mainitussa tilanteessa alennettu, hän vastaa korvauksesta ainoastaan tällä alennetulla määrällä. Myös osakkaan edunvalvojaa voivat koskea samat edellä kerrotut säännöt vahingonkorvauksesta kuin osakasta itseään.

Vahingonkorvausvelvollisuuteen liittyvät tilanteet ovat monesti tulkinnanvaraisia. Kannattaa kääntyä tarvittaessa lakimiehen puoleen, jos esimerkiksi huolimattomuuden käsite mietityttää. Joskus esimerkiksi lievän huolimattomuuden ja huolimattomuuden välinen ero saattaa olla pieni, mutta merkityksellinen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa