Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan vahingonkorvausvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaan tulee toimia kuolinpesää hoitaessaan tarkasti ja asianmukaisesti. Jos osakas ei noudata tätä velvollisuutta, vaan toimii huolimattomasti, saattaa hän joutua vastuuseen, jos hänen toimintansa aiheuttaa vahinkoa.

Pesän osakkaan tulee korvata sellainen vahinko, jonka hän on pesää hoitaessaan tai hallitessaan tahallaan tai huolimattomuutensa vuoksi aiheuttanut sellaiselle henkilölle, jonka oikeus on riippuvainen pesänselvityksestä. Henkilöitä, joiden oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen, voivat olla esimerkiksi toinen kuolinpesän osakas, pesän velkoja tai perintöosuuden luovutuksensaaja. Korvausvelvollisuus voi syntyä esimerkiksi, jos osakas hoitaa jäämistöomaisuutta huonosti tai turmelee jäämistöesineen. Jos kyseessä on vain lievä huolimattomuus, voidaan korvausta alentaa tai jättää se kokonaan määräämättä, mikäli tämä katsotaan kohtuulliseksi vahingon vakavuuteen ja muihin asianhaaroihin nähden.

Jos korvausvelvollisia on useita, vastaavat he korvauksista yhteisvastuullisesti. Korvausosuudet jaetaan osakkaiden kesken syyllisyyden ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen mukaisesti. Jos jonkun osakkaan kohdalla korvausta on alennettu, hän vastaa korvauksesta ainoastaan tällä alennetulla määrällä. Edellä käsitellyt säännöt osakkaan vahingonkorvausvelvollisuudesta voivat koskea myös osakkaan edunvalvojaa.

Vahingonkorvausvelvollisuuteen liittyvät tilanteet ovat monesti tulkinnanvaraisia. Joskus esimerkiksi lievän huolimattomuuden ja huolimattomuuden välinen ero saattaa olla pieni, mutta merkityksellinen. Kannattaakin kääntyä lakimiehen puoleen, jos esimerkiksi juuri huolimattomuuden käsite mietityttää. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »