Minilex - Lakipuhelin

Korvaus pesänselvittäjälle suoritetaan pesän varoista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvityksestä aiheutuvat kulut ovat pesän velkaa ja tämän vuoksi ne tulee maksaa jäämistön varoista. Pesänselvityskuluja ovat esimerkiksi pesän hallinnosta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset. Kaikkiin pesän varoihin liittyviin toimenpiteisiin tulee liittää kuitti, jotta ne voidaan todentaa lopputilityksessä. Pesänselvittäjä on lain mukaan aina lopputilivelvollinen tekemästään työstä.

Lain mukaan pesänselvittäjän tulee saada kohtuullinen korvaus tekemästään työstä ja hänelle siitä aiheutuneista kuluista. Pesänselvityksestä aiheutuneita kuluja voivat olla esimerkiksi matkakustannukset sekä puhelimen käytöstä aiheutuneet kulut. On hyvä huomata, että paljon työtä vaativassa jäämistössä, jonka selvitystyö kestää kauan, pesänselvittäjän palkkio saattaa nousta huomattavan suureksi. Pesänselvittäjän palkkion määrään vaikuttaa pesän laatu ja laajuus sekä tehtävän suorittamiseen käytetty työ. Pääsääntöisesti pesänselvittäjän laskun tulee olla yksilöity sekä toimenpidekohtainen. Pesänselvittäjän lasku voi olla myös muunlainen, mikäli osakkaat antavat tähän suostumuksensa. Jos pesänselvitys kestää kauan ja jaksottuu useammalle vuodelle, pesänselvittäjän täytyy antaa erilaisia välipäätöksiä. Tällöin hän voi myös laskuttaa palkkionsa vuosittain. Selvittäjä voi saada palkkion ennakkoa ainoastaan osakkaiden suostumuksella.

Jos pesänselvittäjä on pesän osakkaiden tai jonkin osakastahon pyynnöstä taikka väitteen johdosta ryhtynyt joihinkin erityistoimiin, on hänellä oikeus laskuttaa näistä toimenpiteistä erikseen. Pesän osakas saattaa riitauttaa toisen pesän osakkaan vaatiman erityistoimen. Tällöin selvittäjän tulee näyttää laskutuksensa yhteydessä, että toimenpide on ollut välttämätön selvityksen kannalta.

Palkkio tulee pääsäännön mukaan suorittaa pesän varoista, mutta jos varat eivät tähän riitä, pesänselvittäjän korvauksen maksaa se, jonka hakemuksesta pesänselvittäjä on määrätty. Jos hakemuksen tehneitä on useampia, he vastaavat korvauksen maksamisesta yhteisvastuullisesti. Jos pesän osakkaat kieltäytyvät maksamasta pesänselvittäjälle palkkiota ja kuluja, on pesänselvittäjällä oikeus periä saatavaansa pesästä suorituskanteella. Jos taas pesän osakas pitää pesänselvittäjän palkkiota kohtuuttomana, voi hän nostaa kanteen pesänselvittäjää vastaan ja riitauttaa tämän palkkiovaatimuksen.

Pesänselvitystehtävät saattavat olla monimutkaisia ja ammattitaitoa vaativia. Pesänselvitys vaatii paljon työtä etenkin, jos pesä on laaja ja siihen kuuluu paljon omaisuutta ja velkoja. Soittamalla lakipuhelimeen voi saada neuvoja ja apua liittyen esimerkiksi pesänselvitykseen, pesänselvittäjän määräämiseen tai pesänselvittäjän palkkioon. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa