Minilex - Lakipuhelin

Korvaus pesänselvittäjälle suoritetaan pesän varoista


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvityksestä johtuvat kulut ovat pesän velkaa ja tämän vuoksi pesänselvityskulut tulee suorittaa jäämistön varoista. Pesänselvityskuluja ovat esimerkiksi pesän hallinnosta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset. Kaikkiin pesän varoihin liittyviin toimenpiteisiin tulee liittää kuitti, joka todentaa tapahtuman lopputilityksessä. Pesänselvittäjä on lain mukaan aina lopputilivelvollinen tekemästään työstä.

Pesänselvittäjän tulee lain mukaan saada tekemästään työstä ja hänelle aiheutuneista kuluista kohtuullinen korvaus. Pesänselvityksestä aiheutuneita kuluja voivat olla esimerkiksi matkakustannukset sekä puhelimen käytöstä aiheutuneet kulut. On hyvä huomata, että paljon työtä vaativassa jäämistössä, jonka selvitystyö kestää kauan, pesänselvittäjän palkkio saattaa nousta huomattavan suureksi. Pesänselvittäjän palkkio koostuukin pesän laadun ja laajuuden sekä tehtävän suorittamiseen käytetyn työn ja ajan mukaan. Korvauksen määrään vaikuttaa pesän laatu ja laajuus sekä tehtävän suorittamiseen käytetty työ. Pääsääntöisesti pesänselvittäjän laskun tulee olla yksilöity sekä toimenpidekohtainen. Jos osakkaat antavat suostumuksensa muunlaiseen laskutukseen, pesänselvittäjän lasku voi olla myös muunlainen. Jos pesänselvitys kestää kauan ja se jaksottuu useammalle vuodelle, pesänselvittäjän täytyy antaa erilaisia välipäätöksiä. Tällöin hän voi myös laskuttaa palkkionsa vuosittain. Selvittäjä voi saada palkkion ennakkoa ainoastaan osakkaiden suostumuksella.

Jos pesänselvittäjä on pesän osakkaiden tai vain jonkin osakastahon pyynnöstä tai väitteen johdosta ryhtynyt joihinkin erityistoimiin, pesänselvittäjällä on oikeus laskuttaa näistä toimenpiteistä erikseen. Pesän osakas saattaa riitauttaa toisen pesän osakkaan vaatiman erityistoimen. Tällöin selvittäjän tulee näyttää laskutuksensa yhteydessä, että toimenpide on ollut välttämätön selvityksen kannalta.

Palkkio tulee pääsäännön mukaan suorittaa pesän varoista, mutta jos varat eivät tähän riitä, pesänselvittäjän korvauksen maksaa se, jonka hakemuksesta pesänselvittäjä on määrätty. Jos hakemuksen tehneitä on useampia, he vastaavat korvauksen maksamisesta yhteisvastuullisesti. Pesänselvittäjällä on oikeus periä saatavaansa pesästä suorituskanteella, mikäli pesän osakkaat kieltäytyvät maksamasta pesänselvittäjän palkkiota ja kuluja. Jos taas pesän osakas pitää pesänselvittäjän palkkiota kohtuuttomana, hän voi nostaa kanteen pesänselvittäjää vastaan ja riitauttaa pesänselvittäjän palkkiovaatimuksen.

Pesänselvitystehtävät saattavat olla monimutkaisia ja ammattitaitoa vaativia. Varsinkin silloin pesänselvitys vaatii paljon työtä, jos pesä on laaja ja siihen kuuluu paljon omaisuutta ja velkoja. Soittamalla lakipuhelimeen voi saada neuvoja ja apua liittyen esimerkiksi pesänselvitykseen, pesänselvittäjän määräämiseen tai pesänselvittäjän palkkioon. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa