Minilex - Lakipuhelin

Voiko kuolinpesä olla vuokranantajana?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun henkilö kuolee, herää kysymys, miten käy niiden sopimussuhteiden, joissa hän on eläessään ollut osapuolena. Pääsääntöisesti kuolema ei lakkauta sopimussuhteita, joissa vainaja on ollut osallisena, vaan vainajan sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät hänen oikeudensaajilleen, käytännössä siis hänen kuolinpesälleen.

Niin kauan kuin kuolinpesää ei ole jaettu, on se osapuolena perillisen tekemissä sopimuksissa, ja voi näin myös toimia vuokranantajana. Vuokranantajan kuolema ei täten itsessään päätä vuokrasuhteita. Esimerkiksi asuinhuoneiston vuokraamisesta annetun lain mukaan vuokrasopimus sitoo kuolinpesää, mikäli vuokralainen on ennen vuokranantajan kuolemaa ottanut asuinhuoneiston hallintaansa. Lähtökohtaisesti myös maanvuokrasuhde pysyy voimassa vuokranantajan kuolemasta huolimatta.

Entä voiko kuolinpesä solmia vuokrasopimuksen? Mikäli kuolinpesää ei ole jaettu ja kuolinpesän omaisuuteen kuuluu vuokrakohteeksi kelpaavaa omaisuutta, ei estettä vuokrasopimuksen solmimiselle periaatteessa ole. On kuitenkin muistettava, että mm. lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana voi asettaa rajoituksia vuokraamiselle. Kun kuolinpesää hoidetaan osakkaiden yhteishallinnossa, on ennen vuokrasopimuksen solmimista syytä varmistaa, että kaikki kuolinpesän osakkaat ovat antaneet suostumuksensa kuolinpesään kuuluvan omaisuuden vuokraamiselle. Suostumus voidaan antaa valtakirjan muodossa. Toisena vaihtoehtona on, että kaikki kuolinpesän osakkaat allekirjoittavat vuokrasopimuksen. 
Mikäli kuolinpesä on pesänselvittäjän hallinnossa, voi pesänselvittäjä solmia vuokrasopimuksen ilman erillistä kuolinpesän osakkaiden antamaa valtuutusta.

Vuokrasopimusten sisältöä ja muotoa koskevat niihin liittyvät omat määräyksensä. Näin kuolinpesän on tehtävä esim. asuinhuoneiston vuokrasopimus kirjallisesti.

Toisinaan voi käydä niin, että oikeussuhde lakkaa tai sen merkitys muuttuu yhtymykseksi kutsutun ilmiön seurauksena. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun asuinhuoneiston vuokralainen perii vuokranantajansa.

Mikäli et ole varma, miten perittävän kuolema vaikuttaa hänen sopimussuhteisiinsa tai mikäli haluat lisätietoa kuolinpesän mahdollisuuksista toimia vuokranantajana, suosittelemme kääntymistä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa