Minilex - Lakipuhelin

Virallinen pesänselvittäjä oikeuden määräyksestä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse selvyyteen kuolinpesän varoista ja veloista, oikeus voi määrätä pesään virallisen pesänselvittäjän. Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi hakea pesänselvittäjän määräämistä käräjäoikeudelta. Pesänselvittäjäksi valitaan henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot selvityksen hoitamiseen. Yleensä tehtävään määrätään lakimies. Erityisistä syistä johtuen voidaan pesänselvittäjäksi määrätä myös pesän osakas, mikäli muut osakkaat eivät tätä vastusta. 

Virallisen pesänselvittäjän on ryhdyttävä heti toimiin pesän selvittämiseksi. Yksi hänen keskeisimmistä tehtävistään on vainajan varojen ja velkojen selvittäminen.Yleensä pesänselvittäjä toimii myös pesänjakajana. Mikäli pesä on ylivelkainen, pesänselvittäjän tulee sopia velkojien kanssa velkojen maksusta. 

Pesänselvittäjällä on oikeus saada kohtuullinen palkkio tekemästään työstä sekä korvaus hänelle selvityksestä aiheutuneista kuluista. Varsinkin pienissä kuolinpesissä pesänselvittäjän saama palkkio ja kulukorvaus voivat ylittää kuolinpesän arvon. Tällöin palkkion ja kulukorvauksen joutuvat maksamaan pesänselvittäjää hakeneet henkilöt. Ajankohtaisen tiedon varmistamiseksi suosittelen soittamaan lakimiehelle. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »