Minilex - Lakipuhelin

Valtuutuksen ja valtakirjan hyödyntäminen kuolinpesässä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun henkilö menehtyy, hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesä muodostuu perillisistä, mahdollisista yleistestamentin saajista, sekä leskestä osituksen toimittamiseen saakka. Pesän osakkaiden tulee lähtökohtaisesti päättää pesän asioista keskenään ja yksimielisesti, mutta kaikissa tilanteissa ei edellytetä kaikkien osakkaiden suostumusta. Koska pääsääntönä on kuitenkin kaikkien pesän osakkaiden suostumuksen saaminen, tilanteesta riippuen voi olla suositeltavaa, että osakkaat valtuuttavat yhden henkilön pesän asioiden hoitajaksi. Tällainen henkilö voi olla yksi pesän osakkaista tai mahdollisesti pesän ulkopuolinen taho.

Kuolinpesän asioiden hoitaminen edellyttää yksilöityä valtakirjaa. Valtakirjassa on mahdollista määritellä hyvinkin yksityiskohtaisesti muun muassa ne toimet, joita valtuutettu on valtakirjan perusteella oikeutettu hoitamaan. Valtuutus voi käytännössä koskea vain yhtä yksittäistä tehtävää tai laajemmin kaikkia kuolinpesän hoitoon liittyviä tehtäviä. Valtuutuksesta päättäminen kuuluu kaikille osakkaille yhdessä. Valtuutus saattaa olla tarpeen muun muassa vainajan pankkiasioiden hoitamiseksi. Valtakirja saattaa mahdollistaa muun muassa käyttöoikeuden kuolinpesän tiliin verkkopankissa tai oikeuden myydä kuolinpesässä olevaa sijoitusomaisuutta. Vastaavasti muun muassa osuuksien myymisen ja pankkitilien lopettamisen yhteydessä vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumusta. Valtuutuksen ja valtakirjan käyttämisen etu saattaa ilmetä muun muassa siinä, ettei kaikkien osakkaiden läsnäolo yksittäisiä päätöksiä tehtäessä ole välttämätöntä, vaan valtuutettu voi tehdä tarpeelliset toimet pesän asioiden hoitamiseksi.

Valtakirjan perusteella toimiminen saattaa osoittautua monimutkaiseksi, mikäli valtuutetulle asetetut tehtävät ovat haastavia. Asiantuntevan avun puoleen kääntyminen on suositeltavaa tilanteissa, joissa esimerkiksi valtuutuksen laajuuden suhteen ollaan epävarmoja. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa