Minilex - Lakipuhelin

Valtuutuksen ja valtakirjan hyödyntäminen kuolinpesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun henkilö menehtyy, hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, mahdolliset yleistestamentin saajat sekä leski osituksen toimittamiseen saakka. Pesän osakkaiden tulee lähtökohtaisesti päättää pesän asioista keskenään ja yksimielisesti, vaikka aivan kaikissa tilanteissa ei edellytetä kaikkien osakkaiden suostumusta. Koska pääsääntönä on kuitenkin kaikkien pesän osakkaiden suostumuksen saaminen, tilanteesta riippuen voi olla suositeltavaa, että osakkaat valtuuttavat yhden henkilön pesän asioiden hoitajaksi. Tällainen henkilö voi olla joko yksi pesän osakkaista tai pesän ulkopuolinen taho.

Kuolinpesän asioiden hoitaminen edellyttää yksilöityä valtakirjaa. Valtakirjassa voidaan määritellä hyvinkin yksityiskohtaisesti muun muassa ne toimet, jotka valtuutettu on valtakirjan perusteella oikeutettu suorittamaan. Valtuutus voi koskea joko vain yhtä yksittäistä tehtävää tai laajemmin kaikkia kuolinpesän hoitoon liittyviä tehtäviä. Valtuutuksesta päättäminen kuuluu kaikille osakkaille yhdessä. Valtuutus saattaa olla tarpeen muun muassa vainajan pankkiasioiden hoitamiseksi. Valtakirja saattaa mahdollistaa esimerkiksi käyttöoikeuden kuolinpesän tiliin verkkopankkiin tai oikeuden myydä kuolinpesässä olevaa sijoitusomaisuutta. Vastaavasti muun muassa osuuksien myymisen ja pankkitilien lopettamisen yhteydessä vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus. Valtuutuksen ja valtakirjan käyttämisen ehkä suurin etu on, ettei kaikkien osakkaiden läsnäolo yksittäisiä päätöksiä tehtäessä ole välttämätöntä, vaan valtuutettu voi tehdä tarpeelliset toimet pesän asioiden hoitamiseksi.

Valtakirjan perusteella toimiminen saattaa osoittautua monimutkaiseksi, mikäli valtuutetulle asetetut tehtävät ovat haastavia. Kannattaa kääntyä asiantuntevan avun puoleen, jos esimerkiksi valtuutuksen laajuus herättää kysymyksiä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa