Minilex - Lakipuhelin

Väliaikainen pesänselvittäjä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuin voi määrätä hakemuksesta kuolinpesään pesänselvittäjän. Joskus tuomioistuin ei voi antaa lopullista pesänselvittäjämääräystä puuttuvan selvityksen takia, vaikka se katsoisikin, että on olemassa välitön tarve lakkauttaa osakkaiden yhteishallinto. Tällaisten tilanteiden vuoksi tuomioistuimelle on annettu valta määrätä kuolinpesään väliaikainen pesänselvittäjä. Määräys väliaikaisesta pesänselvittäjästä voidaan antaa esimerkiksi silloin, kun on olemassa vaara siitä, että jäämistön omaisuutta ollaan hukkaamassa.

Oikeus hakea väliaikainen pesänselvittäjä kuuluu kuolinpesän osakkaille, testamentin toimeenpanijalle, erityistestamentin saajalle ja henkilölle, jolla on oikeus ajaa kannetta testamentin tarkoitemääräyksen toteuttamiseksi. Pesänselvittäjä voi hakea myös avustukseen oikeutettu henkilö, joka ei ole kuolinpesän osakkaan asemassa. Pesän tai vainajan velkojalla on myös oikeus hakea kuolinpesää väliaikaisen pesänselvittäjän hallintoon. Jos pesän osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu, voi myös osakkaan velkojalla olla oikeus hakea pesänselvitystä.

Tuomioistuimen antamaa määräystä väliaikaisesta pesänselvittäjästä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätös väliaikaisesta pesänselvittäjästä tulee voimaan ratkaisun antamishetkestä lähtien. Jos sinulla on epäselvyyksiä koskien väliaikaista pesänselvitysmääräystä, kannattaa pyytää lakimieheltä apua asian selvittämisessä, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa