Minilex - Lakipuhelin

Väliaikainen pesänselvittäjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi hakemuksesta määrätä kuolinpesään pesänselvittäjän. Joskus tuomioistuin ei voi antaa lopullista pesänselvittäjämääräystä puuttuvan selvityksen takia, vaikka se katsoisikin, että on olemassa välitön tarve lakkauttaa osakkaiden yhteishallinto. Tällaisten tilanteiden vuoksi tuomioistuimelle on annettu valta määrätä kuolinpesään väliaikainen pesänselvittäjä. Määräys väliaikaisesta pesänselvittäjästä voidaan antaa esimerkiksi silloin, kun on olemassa vaara siitä, että jäämistön omaisuutta ollaan hukkaamassa.

Oikeus hakea väliaikaista pesänselvittäjää kuuluu kuolinpesän osakkaille, testamentin toimeenpanijalle, erityistestamentinsaajalle ja henkilölle, jolla on oikeus ajaa kannetta testamentin tarkoitemääräyksen toteuttamiseksi. Pesänselvittäjää voi hakea myös avustukseen oikeutettu henkilö, joka ei ole kuolinpesän osakkaan asemassa. Pesän tai vainajan velkojalla on myös oikeus hakea kuolinpesää väliaikaisen pesänselvittäjän hallintoon. Jos pesän osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu, voi myös velkojalla olla oikeus hakea pesänselvitystä.

Tuomioistuimen antamaa määräystä väliaikaisesta pesänselvittäjästä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätös väliaikaisesta pesänselvittäjästä tulee voimaan ratkaisun antamishetkellä.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien väliaikaista pesänselvitysmääräystä, kannattaa pyytää lakimieheltä apua. Näin varmistat, että asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa