Minilex - Lakipuhelin

Sopimus ja kuolinpesän hallinto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yleensä kuolinpesän hallinto päättyy, kun pesä on selvitetty, lainvoimainen perinnönjako suoritettu ja omaisuus on luovutettu perillisille. Joissain tapauksissa, esimerkiksi verotuksellisista syistä, osakkailla voi olla tarvetta siirtää perinnönjakoa tulevaisuuteen. Pesän osakkaat voivatkin tehdä kuolinpesän hallinnosta sopimuksen, jolla he päättävät pitää kuolinpesän jakamattomana joko määräajan tai toistaiseksi sekä määrittävät yksityiskohtaisesti hallinnon ja edustamisoikeuden sisällön. Sopimusta ei tule kuitenkaan tehdä, jos pesä on pesänselvittäjän hallittavana tai jos pesää hallitsee testamentin toimeenpanija, jolla testamentin mukaan ei ole oikeutta suostua sopimukseen.

Sopimus kuolinpesän jättämisestä jakamattomaksi ja jakamattoman kuolinpesän hallintoa koskeva sopimus on muotovapaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteishallintosopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti taikka se voi syntyä osakkaiden käyttäytymisen perusteella. Näin siinäkin tapauksessa, että kuolinpesän varallisuus koostuu yksinomaan kiinteästä omaisuudesta. Huomionarvoista on, että suullinen sopimus kuolinpesän hallinnosta on kuitenkin vakava oikeusturvariski. Henkilön, joka vetoaa suullisen sopimuksen olemassaoloon, on nimittäin näytettävä sopimuksen syntyminen ja sen sisältö toteen. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että käytännössä kirjallinen sopimus on välttämätön, jos joku osakkaista on edunvalvonnan piirissä.

 Sopimuksen kuolinpesän hallinnosta voivat tehdä kuolinpesän osakkaat. Näin ollen leskikin voi olla sopimuksen osapuolena, jos hän on kuolinpesän osakas. Pätevän sopimuksen tekeminen kuolinpesän pitämisestä jakamattomana ja jakamattoman kuolinpesän hallinnosta edellyttää sitä, että kaikki kuolinpesän osakkaat (ja muut sopimusosapuolet) ovat edustettuina sopimuksessa. Pätevää sopimusta ei synny, jos yksikin osakkaista vastustaa sitä.

Erityinen sopimus kuolinpesän hallinnosta voidaan tehdä välittömästi perittävän kuoltua, eikä sopimuksen tekeminen edellytä sitä, että perittävän velat olisi maksettu ennen sopimuksen solmimista. Osakkaiden sopimustarkoitus tulee kuitenkin voida näyttää toteen, jotta kysymyksessä voisi olla sopimus kuolinpesän pysyttämisestä jakamattomana ja kuolinpesän hallinnosta. Osakkailla on oikeus vapaasti sopia pesän hallinnon sisällöstä. Sopimuksen katsotaan koskevan kaikkea kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta, jos sopimuksesta ei muuta ilmene. Osakkaat voivat lisäksi sopia esimerkiksi omaisuutta koskevan päätäntävallan keskittämisestä jollekin osakkaalle sekä antaa muita erikoismääräyksiä omaisuuden käytöstä.

Osakkaiden valtaa sopia yhteishallinnon sisällöstä rajoittaa sivullisen oikeus. Huolimatta sopimuksen sisällöstä ovat osakkaat velvollisia korvaamaan yhteisvastuullisesti aiheuttamansa vahingon sille, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen.  Yhteinen vastuu koskee myös velkaa, jonka osakkaat ovat tehneet tai josta he ovat joutuneet perintökaaren velkavastuusäännösten nojalla vastuuseen.

Sopimus yhteishallinnosta on mahdollista tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksen voimassaolo voi päättyä irtisanomisen, raukeamisen tai tuomioistuimen antaman ratkaisun johdosta. Jos sinulla on epäselvyyksiä yhteishallintosopimuksesta, kannattaa pyytää lakimieheltä apua asian selvittämisessä, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa