Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vastustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjän toimiin ja päätöksiin ei tarvitse kaikissa tilanteissa tyytyä, sillä pesänselvittäjän vastustaminen on mahdollista tietyin edellytyksin. Jos kuolinpesän osakas tai muu henkilö, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen, on tyytymätön pesänselvittäjän toimenpiteisiin, voi hän enasinnäkin vaatia oikeutta velvoittamaan pesänselvittäjän tekemään hallinnostaan selonteon. Vaihtoehtoisesti oikeus voi pesän osakkaan tai sen henkilön hakemuksesta, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, määrätä tarkastajan suorittamaan pesän hallinnon tarkastuksen ja antamaan siitä erityisen kertomuksen.

Pesänselvittäjää voi vastustaa myös vaatimalla hänen vapauttamistaan tai erottamistaan. Osakkaat voivat yhteisellä hakemuksella vaatia pesänselvittäjän vapauttamista. Vapauttamishakemusta ei tarvitse erikseen mitenkään perustella. Käräjäoikeus ei kuitenkaan saa vapauttaa pesänselvittäjää tehtävästään, jos erottamisesta aiheutuisi vahingonvaaraa jollekulle, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Jos pesänselvittäjä sen sijaan osoittautuu sopimattomaksi tehtäväänsä, saa jokainen, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, vaatia tämän erottamista toimestaan. Oikeus voi omasta aloitteestaankin antaa tällaisen määräyksen.

Pesänselvittäjän tekemään päätökseen velkojen maksamisesta ei myöskään tarvitse tyytyä. Velkojilla ja kuolinpesän osakkailla on nimittäin oikeus vaatia pesänselvittäjän päätöksen muuttamista. Hakemus päätöksen muuttamiseksi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon kyseisestä päätöksestä. Lisäksi osakkaita suojaavat pesänselvittäjän vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat säännökset. Pesänselvittäjän vastustaminen ja tyytymättömyyden ilmaiseminen ovat siis mahdollisia monilla erilaisilla vaihtoehtoisilla tavoilla, mikä on syytä pitää mielessä pesänselvittäjän kanssa asioidessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa