Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän vastustaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjän toimiin ja päätöksiin ei tarvitse kaikissa tilanteissa tyytyä, vaan tietyin edellytyksin pesänselvittäjän vastustaminen on mahdollista. Jos kuolinpesän osakas tai muu henkilö, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen, on tyytymätön pesänselvittäjän toimenpiteisiin, voi hän ensinnäkin vaatia oikeutta velvoittamaan pesänselvittäjän tekemään hallinnostaan selonteon. Vaihtoehtoisesti oikeus voi pesän osakkaan tai sen henkilön hakemuksesta, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, määrätä tarkastajan suorittamaan pesän hallinnon tarkastus ja antamaan siitä erityinen kertomus.

Pesänselvittäjän vastustaminen on mahdollista myös vaatimalla hänen vapauttamistaan tai erottamistaan toimestaan. Osakkaat voivat yhteisellä hakemuksella vaatia pesänselvittäjän vapauttamista. Vapauttamishakemusta ei tarvitse erikseen mitenkään perustella. Käräjäoikeus ei kuitenkaan saa vapauttaa pesänselvittäjää tehtävästään, jos siitä aiheutuisi vahingonvaaraa jollekulle, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Jos pesänselvittäjä sen sijaan osoittautuu sopimattomaksi tehtäväänsä, saa jokainen, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, vaatia pesänselvittäjän erottamista toimestaan. Oikeus voi kuitenkin omasta aloitteestakin antaa tällaisen määräyksen.

Pesänselvittäjän tekemään päätökseen velkojen maksamisesta ei myöskään tarvitse tyytyä. Velkojilla ja kuolinpesän osakkailla on nimittäin oikeus vaatia pesänselvittäjän päätöksen muuttamista. Hakemus kyseisen päätöksen muuttamiseksi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon. Lisäksi osakkaita suojaavat vielä pesänselvittäjän vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat säännökset. Pesänselvittäjän vastustaminen ja tyytymättömyyden ilmaiseminen ovat siis mahdollisia monilla erilaisilla vaihtoehtoisilla tavoilla, mikä on syytä pitää mielessä pesänselvittäjän kanssa asioidessa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa