Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän valinta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesä voidaan määrätä osakkaiden yhteishallinnon sijasta pesänselvittäjän hallintoon. Kun kuolinpesä on määrätty pesänselvittäjän hallintoon, on vain pesänselvittäjällä oikeus edustaa kuolinpesää. Tämän vuoksi pesänselvittäjän valintaan liittyy ehtoja.

Yleisenä ehtona on, että pesänselvittäjän on oltava henkilö, jonka voidaan olettaa suorittavan pesän selvityksen sen laadun edellyttämällä taidolla. Pesänselvittäjäksi määrättävällä henkilöllä on siis oltava riittävä ammattitaito, osaaminen ja hänen on hallittava jäämistöasiat. Jotta henkilö voidaan valita pesänselvittäjäksi, on häneltä lisäksi saatava suostumus tehtävään.

Pesänselvittäjän valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota pesän osakkaiden sekä muiden ehdotuksiin, joiden oikeus on pesän selvityksestä riippuvainen. Tuomioistuimen onkin varattava pesän osakkaille ja vainajan velkojille tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen johdosta. Heillä on mahdollisuus esittää käsityksensä henkilöstä, jota on ehdotettu pesänselvittäjäksi.

Osakkaiden ollessa yksimielisiä pesänselvittäjäksi ehdotetusta henkilöstä tulee osakkaiden mielipidettä noudattaa, jollei ole erityisiä vastasyitä sen sivuuttamiselle.  Erityisenä vastasyynä voi olla esimerkiksi se, että ehdotettu henkilö on edunvalvonnan alaisena. Viime kädessä tuomioistuin päättää aina pesänselvittäjän määräämisestä.

Kuolinpesän osakas voidaan määrätä selvittäjäksi vain, jos muut osakkaat eivät sitä vastusta ja määräämiseen on erityinen syy. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi kustannustehokkuutta.

Pesänselvittäjän valinnassa on otettava huomioon henkilön mahdollinen esteellisyys pesänselvittäjän tehtävään. Esteellisyyden voi aiheuttaa esimerkiksi perusteltu epäily puolueettomuudesta tai sukulaisuussuhde.

Haettaessa kuolinpesää pesänselvittäjän hallintoon, on tavallista, että osakkaat esittävät useampia ehdokkaita pesänselvittäjäksi. Valinta näiden ehdokkaiden välillä tehdään kokonaisarvioinnin perusteella. Etusijaa annetaan kokemukselle ja ammattitaidolle.  Jos ehdotettujen henkilöiden ammattitaito ja valmiudet tehtävään katsotaan yhtä hyviksi, on ratkaisu ehdokkaisen välillä tehtävä muilla perusteilla. Näitä perusteita ovat ajallinen etusija, osakkaiden määräenemmistön kannatus ja ehdokkaan neutraalisuus. Jos haluat tietää tarkemmin esimerkiksi valintaperusteista, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa