Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän valinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesä voidaan määrätä osakkaiden yhteishallinnon sijasta pesänselvittäjän hallintoon. Kun kuolinpesä on määrätty pesänselvittäjän hallintoon, on vain pesänselvittäjällä oikeus edustaa kuolinpesää. Tämän vuoksi pesänselvittäjäksi ei voida valita ketä hyvänsä, vaan valintaan liittyy ehtoja.

Yleisenä ehtona on, että pesänselvittäjän on oltava henkilö, jonka voidaan olettaa suorittavan pesän selvityksen sen laadun edellyttämällä taidolla. Pesänselvittäjäksi määrättävällä henkilöllä on siis oltava riittävä ammattitaito, osaaminen ja tietämys jäämistöasioista. Henkilöltä itseltään on myös luonnollisesti saatava suostumus, jotta hänet voitaisiin valita pesänselvittäjäksi.

Pesänselvittäjän valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota pesän osakkaiden sekä muiden henkilöiden, joiden oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen, ehdotuksiin. Tuomioistuimen onkin varattava pesän osakkaille ja vainajan velkojille tilaisuus lausua mielipiteensä hakemuksen johdosta. Heillä on mahdollisuus esittää käsityksensä henkilöstä, jota on ehdotettu pesänselvittäjäksi.

Osakkaiden ollessa yksimielisiä pesänselvittäjäksi ehdotetusta henkilöstä tulee heidän mielipidettään noudattaa, jollei ilmene erityisiä vastasyitä sen sivuuttamiselle.  Erityinen vastasyy voi olla esimerkiksi, että ehdotettu henkilö on edunvalvonnan alaisena. Viime kädessä tuomioistuin päättää aina pesänselvittäjän määräämisestä.

Kuolinpesän osakas voidaan määrätä selvittäjäksi vain, jos muut osakkaat eivät sitä vastusta ja määräämiseen on erityinen syy. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi kustannustehokkuutta.

Pesänselvittäjän valinnassa on otettava huomioon myös henkilön mahdollinen esteellisyys pesänselvittäjän tehtävään. Esteellisyyden voi aiheuttaa esimerkiksi perusteltu epäily puolueettomuudesta tai sukulaisuussuhde.

On tavallista, että osakkaat esittävät useampia ehdokkaita pesänselvittäjäksi. Valinta näiden ehdokkaiden välillä tehdään kokonaisarvioinnin perusteella. Arvioinnissa etusija annetaan kokemukselle ja ammattitaidolle. Jos ehdotettujen henkilöiden ammattitaito ja valmiudet tehtävään katsotaan yhtä hyviksi, on ratkaisu ehdokkaiden välillä tehtävä muilla perusteilla. Näitä perusteita voivat olla ajallinen etusija, osakkaiden määräenemmistön kannatus tai ehdokkaan neutraalisuus. Jos haluat tietää tarkemmin esimerkiksi pesänselvittäjän valintaperusteista, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa