Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän tilivelvollisuus kuolinpesän hallinnosta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjä voi olla velvollinen antamaan selonteon hallinnostaan jo pesänselvityksen aikana. Tämän lisäksi pesänselvittäjä on aina lopputilivelvollinen saatettuaan pesänselvityksen loppuun saakka. Näillä pesänselvittäjälle asetetuilla velvollisuuksilla kuolinpesän osakkailla on mahdollisuus kontrolloida pesänselvittäjän toimia ja varmistua siitä, että hän hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Tuomioistuinkin voi määrätä osakkaan tai henkilön, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen, hakemuksesta pesänselvittäjän antamaan selonteon hallinnostaan. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa selvitystä tahansa, tällöin ei siis ole kyseessä pesänselvittäjän lopputilitys. Pesänselvittäjä voidaan näin ollen määrätä antamaan selonteko hallinnostaan aina siihen saakka, kunnes pesänselvittäjän tehtävä on päättynyt.

Oikeus voi myös määrätä jonkun tekemään pesän hallinnon tarkastuksen ja antamaan tarkastuksen johdosta kertomuksen. Hallinnon tarkastuksen voi käynnistää perusteltu epäilys, jonka mukaan pesänselvittäjä on sekoittanut kuolinpesän varat muuhun hallitsemaansa omaisuuteen.

Osakkaan tai muun henkilön täytyy hakemuksessaan yksilöidä, miksi selonteko tai hallinnontarkastus on tarpeen. Selonteko hallinnosta ja hallinnon tarkastuskertomus annetaan tiedoksi kaikille kuolinpesän osakkaille sekä niille, joilla olisi ollut oikeus käynnistää pesänselvittäjäjohtoinen pesänselvitys. Tällöin jokainen kertomuksen tai selvityksen saanut henkilö voi siis itsenäisesti harkita, onko asiassa aihetta ryhtyä jatkotoimiin ja mikäli on niin millaisiin.

Kun pesänselvitys on päättynyt, pesänselvittäjää ei enää voida velvoittaa antamaan erityistä selontekoa omasta hallinnostaan kuolinpesässä. Tuomioistuin ei myöskään voi enää määrätä pesänselvityksen päätyttyä pesänselvittäjän hallinnon tarkastusta.

Kun pesän selvittäminen on suoritettu ja ositus tai perinnönjako on mahdollista ilman, että siitä aiheutuisi haittaa kenellekään pesän selvityksestä riippuvaiselle taholle, tulee pesänselvittäjän ilmoittaa asiasta osakkaille ja tehdä tili hallinnostaan. Pesänselvittäjä on näin ollen lopputilivelvollinen. Pesänselvittäjä on tilivelvollinen, vaikka hän olisikin luopunut toimestaan ennen aikojaan. Kuolinpesän osakkaalla on lain mukaan oikeus kieltäytyä osallistumasta perinnönjakoon ennen kuin pesänselvitys on ilmoitettu päättyneeksi. Osituksen ja perinnönjaon lainvoimaiseksi tulon jälkeen tulee pesänselvittäjän antaa kullekin osakkaalle tälle kuuluva osuus perinnöstä.

Lopputilityksessä pesänselvittäjän tulee esittää pesän tiliasemaa ja omaisuustilannetta osoittava selvitys sekä ilmoitus siitä, että pesä on siinä kunnossa, että joko perinnönjako tai ositus voidaan suorittaa tuottamatta haittaa kenellekään. Vaikka pesään olisikin määrätty pesänjakaja perinnönjakoa varten, lopputilitys annetaan kuolinpesän osakkaille. Lopputilitys on annettava kohtuullisen ajan kuluessa pesänselvityksen päätyttyä. Pesänselvittäjän annettua lopputilityksen on mahdollista myös nostaa vahingonkorvauskanne pesänselvittäjää vastaan käräjäoikeudessa. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa