Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän lopputilitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvityksellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saattamaan kuolinpesä jakokuntoon tai sellaiseen tilaan, jossa perillisillä on mahdollisuus sopia elämisestä jakamattomassa kuolinpesässä. Pelkistetymmin pesänselvitys voidaan määritellä vainajan (pesän) velkojen maksamiseksi ja muiden asioiden järjestämiseksi siten, että ne vastaavat lain asettamia vaatimuksia. Pesänselvitys voidaan järjestää joko pesän osakkaiden kesken taikka niin sanottuna virallisselvityksenä.

Pesänselvittäjällä voi olla velvollisuus antaa selonteko toimistaan ja hallinnostaan jo pesänselvitystoimien aikana, mutta viimeistään hänellä on lopputilivelvollisuus siinä vaiheessa, kun hän on saattanut pesänselvityksen loppuun asti. Lopputilivelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta antaa tilitys hallinnosta kuolinpesän osakkaille. Lopputilityksen yhteydessä pesänselvittäjä on velvollinen esittämään pesän tiliasemaa ja omaisuustilannetta osoittavan selvityksen sekä ilmoittamaan, että pesä on perinnönjaon tai osituksen ketään haittaavan toimittamisen mahdollistavassa kunnossa. Mahdollisesta perinnönjakoa varten tehdystä pesänjakajan määräämisestä huolimatta lopputilitys tulee antaa kuolinpesän osakkaille.

Pesänselvityksen päättävälle lopputilitykselle ei ole asetettu laissa määrämuotoa tai sisältöä koskevia tarkempia määräyksiä. Vähimmäisvaatimuksena lopputilityksessä voidaan kuitenkin pitää sitä, että jakoa aloittaville osakkaille tai pesänjakajalle toimitetaan omaisuusluettelo sekä jäämistöä koskeva juokseva kirjanpito asianmukaisine tilitositteineen.

Lopputilityksen toimittamisen tulee tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa pesänselvityksen päättymisestä. Tarkkaa määräaikaa lopputilityksen antamiselle ei siten ole lainsäädännössä määritelty. Mikäli pesänselvittäjä ei toimita lopputilitystä asianmukaisessa ajassa vaan esimerkiksi viivyttelee kohtuuttomasti velvollisuutensa hoitamisessa, voivat osakkaat yhteisellä hakemuksella vapauttaa hänet tehtävästään. Lopputilityksen jälkeen on mahdollista nostaa pesänselvittäjän toimia koskeva moitekanne tai vastaavasti käräjäoikeudessa vahingonkorvauskanne pesänselvittäjää vastaan.

Pesänselvittäjälle asetettujen velvollisuuksien myötä kuolinpesän osakkaille tarjotaan mahdollisuus kontrolloida pesänselvittäjän toimia. Samalla pesän osakkaat voivat varmistua siitä, että pesänselvittäjä hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Mikäli pesänselvittäjän toimet ja hänelle asetetut velvollisuudet herättävät kysymyksiä, suosittelemme kääntymään lakimiehemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa