Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän lopputilitys


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvityksellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saattamaan pesä jakokuntoon tai sellaiseen tilaan, jossa perillisillä on mahdollisuus sopia elämisestä jakamattomassa kuolinpesässä. Pelkistetymmin pesänselvitys voidaan määritellä vainajan (pesän) velkojen maksamiseksi ja muiden asioiden järjestämiseksi siten, että ne vastaavat lain asettamia vaatimuksia. Pesänselvitys voidaan järjestää joko pesän osakkaiden kesken tai mahdollisesti niin sanottuna virallisselvityksenä.

Pesänselvittäjällä voi olla velvollisuus antaa selonteko toimistaan ja hallinnostaan jo pesänselvitystoimien aikana, mutta viimeistään hänellä on lopputilivelvollisuus siinä vaiheessa, kun hän on saattanut pesänselvityksen loppuun asti. Lopputilivelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta antaa tilitys hallinnosta kuolinpesän osakkaille. Lopputilityksen yhteydessä pesänselvittäjän velvollisuutena on pesän tiliasemaa ja omaisuustilannetta osoittavan selvityksen esittäminen, sekä ilmoittaminen siitä, että pesä on perinnönjaon tai osituksen ketään haittaavan toimittamisen mahdollistavassa kunnossa. Mahdollisesta perinnönjakoa varten tehdystä pesänjakajan määräämisestä huolimatta lopputilitys tulee antaa kuolinpesän osakkaille.

Pesänselvityksen päättävälle lopputilitykselle ei ole asetettu laissa sen määrämuotoa tai sisältöä koskevia tarkempia määräyksiä. Vähimmäisvaatimuksena lopputilityksessä voidaan kuitenkin pitää sitä, että jakoa aloittaville osakkaille tai pesänjakajalle toimitettaisiin omaisuusluettelo, sekä jäämistöä koskeva juokseva kirjanpito asianmukaisine ja siihen kuuluvine tilitositteineen.

Lopputilityksen toimittamisen tulee tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa pesänselvityksen päätyttyä. Tarkkaa määräaikaa lopputilityksen antamiselle ei siten ole lainsäädännössä määritelty. Mikäli pesänselvittäjä ei toimita lopputilitystä asianmukaisessa ajassa eli toisin sanoen viivyttelee kohtuuttomasti velvollisuutensa hoitamisessa jäämistön selvittämisen jälkeen, osakkaat voivat yhteisellä hakemuksellaan vapauttaa pesänselvittäjän tehtävästään. Lopputilityksen jälkeen on mahdollista nostaa pesänselvittäjän toimia koskeva moitekanne tai vastaavasti käräjäoikeudessa vahingonkorvauskanne pesänselvittäjää vastaan.

Pesänselvittäjälle asetettujen velvollisuuksien myötä kuolinpesän osakkaille tarjotaan mahdollisuus kontrolloida pesänselvittäjän toimia. Samalla pesän osakkaat voivat varmistua siitä, että pesänselvittäjä hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Mikäli pesänselvittäjän toimet ja hänelle asetetut velvollisuudet herättävät kysymyksiä, olisi suositeltavaa kääntyä lakimiehemme puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa