Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän hinta tapauskohtainen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjällä tarkoitetaan kuolinpesän yhteishallintoa hoitamaan palkattua ulkopuolista henkilöä. Tuomioistuin määrää pesänselvittäjän henkilön. Kyseessä ei välttämättä tarvitse olla lakimies. Kuitenkin pesänselvittäjäksi määrättävällä henkilöllä täytyy olla tehtävän vaatima taito ja kyky sekä hänen täytyy muutenkin olla sopiva tehtävään. Hänen täytyy lisäksi olla puolueeton. Mitä vaativampi kuolinpesä on, sitä taitavampaa ja ammattimaisempaa henkilöä pesänselvitys vaatii. Tällöin selvittäjä on miltei aina lakimies.

Yleensä pesänselvittäjän palkkio määräytyy aikaveloituksen mukaan eli tuntipalkkana. Myös pesän vaativuus otetaan pääsääntöisesti huomioon. Pesänselvittäjän palkan ei kuitenkaan tarvitse välttämättä määräytyä puhtaasti käytetyn ajan tai tehtävän vaativuustason mukaan, vaan myös muista palkkion määräytymisperusteista voidaan sopia. Palkkio voi määräytyä esimerkiksi sen mukaan, kuinka hyvin pesänselvittäjä onnistuu neuvottelemaan kuolinpesän velkoja. Pesänselvittäjän palkkio voidaan siis sitoa siihen, kuinka hyvin hän onnistuu tehtävissään. Palkkiota saattaa korottaa myös esimerkiksi asian huomattava taloudellinen merkitys kuolinpesän osakkaille.

Pesänselvittäjällä on oikeus kohtuulliseen palkkioon työstään. Pesänselvittäjälle on yleensä korvattava erikseen myös selvityksestä aiheutuneet tarpeelliset kulut, kuten ajomatkat kilometrikorvauksineen. Yleensä myös pesänselvitykseen liittyvät oikeudenkäynnit ja omaisuuden ylläpitotoimet veloitetaan erikseen. Näin ollen pesänselvittäjän lasku voi muodostua useasta eri osasta: varsinaisesta pesänselvityksestä ja pesänselvitykseen läheisesti liittyvistä oheistehtävistä sekä muista kulukorvauksista.

Kuolinpesän osakkaat ja pesänselvittäjä voivat sopia palkkion suuruudesta ja –määräytymisperusteista vapaasti. Rajoituksena on ainoastaan edellä mainittu kohtuullisuusperiaate. Pesänselvittäjälle maksettavat palkat saattavat kavuta pilviin, mikäli kuolinpesä on riitainen. Myös yhden osakkaan tahallinen pesänselvityksen viivästyttäminen voi tosiasiallisesti johtaa siihen, että kuolinpesän varat tyhjenevät kokonaan pesänselvityskuluihin. Pesänselvittäjän palkkio on nimittäin maksettava kuolinpesän varoista ennen perinnönjakoa.

Asianajajat veloittavat jopa satoja euroja per tunti. Ei ole tavatonta, että asianajajan tuntipalkka on 240 euroa tunnissa (sisältäen arvonlisäveron). Tapauskohtaisuus vaikeuttaa tarkan lopullisen hinnan sanomista. Vaihtelua aiheutuu monen muuttujan osalta paljolti kuolinpesästä itsestään riippuen. Mitä pienempi kuolinpesä ja mitä vähemmän siinä on osakkaita, sitä helpompaa on pesänselvitys. Kääntäen, mitä laajempi kuolinpesä ja mitä enemmän osakkaita, sitä vaiheikkaampaa on esimerkiksi kiinteistön myynti. Myös osakkaiden erimielisyys voi nostaa selvittäjän palkkiota, kun aikaa menee sovinnon neuvotteluun. Pesänselvittäjän hinta esimerkiksi Oulun seudun lakimiesten keskuudessa vaihtelee  600 - 2400 euroa könttäsummana tai tuntiveloituksella noin 240 euroa tunnissa, kun pesänselvitykseen palkataan asianajaja. Toisaalta jos pesänselvittäjän vaatima palkkio on osakkaan mielestä tähtitieteellinen suhteessa pesänselvitystehtävän vaativuuteen, voi osakas mm. vaatia pesänselvittäjän palkkiovaatimuksen kohtuullistamista vahvistuskanteella käräjäoikeudessa. Kannattaa myös kysellä pesänselvittäjien hintoja vertailun vuoksi.

On huomioitava, että pesänselvittäjällä on velvollisuus toimia joutuisasti. Hän ei siis saa vitkutella pesänselvityksessä laskua paisuttaakseen.

Jotta pesänselvityksestä koituvat kustannukset eivät tuottaisi ikäviä yllätyksiä, kannattaa palkkion perusteista sopia pesänselvittäjän kanssa nimenomaisesti ja kirjallisesti erikseen ja etukäteen ennen pesänselvityksen hoitamista. Mahdollisista kulukorvauksista kannattaa sopia erikseen. Mitä huolellisemmin palkan määräytymisperusteista on sovittu, sitä pienemmällä todennäköisyydellä ristiriitoja ilmenee.

Lakimiehemme neuvoo mielellään, mikäli haluat esimerkiksi riitauttaa pesänselvittäjän kohtuuttoman palkkavaatimuksen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa