Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän hinta tapauskohtainen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjällä tarkoitetaan kuolinpesän yhteishallintoa hoitamaan palkattua ulkopuolista henkilöä. Tuomioistuin määrää pesänselvittäjän henkilön. Kyseessä ei välttämättä tarvitse olla lakimies. Kuitenkin pesänselvittäjäksi määrättävällä henkilöllä täytyy olla tehtävän vaatima taito ja kyky, sekä hänen täytyy muutenkin olla sopiva tehtävään. Hänen täytyy olla puolueeton. Yleensä pesänselvittäjän palkkio määräytyy aikaveloituksella eli toisin sanoen tuntipalkkana.

Mitä vaativampi on kuolinpesä, sitä taitavampaa ja ammattimaisempaa henkilöä pesänselvitys vaatii. Yleensä kyseeseen tulee lähinnä oikea lakimies. Pesän selvitykseen käytetyn ajan ohella voidaan myös sopia muista palkkion määräytymisperusteista, kuten siitä, kuinka hyvin pesänselvittäjä onnistuu neuvottelemaan kuolinpesän velkoja vähemmäksi. Toisin sanoen, pesänselvittäjän palkkio voidaan sitoa myös siihen, kuinka hyvin hän onnistuu tehtävissään. Pesänselvittäjän palkan ei siis tarvitse välttämättä määräytyä puhtaasti käytetyn ajan tai tehtävän vaativuustason mukaan, vaan huomioon voidaan ottaa muitakin seikkoja. Palkkiota saattaa korottaa esimerkiksi asian huomattava taloudellinen merkitys kuolinpesän osakkaille.

Pesänselvittäjällä on oikeus kohtuulliseen palkkioon työstään. Toisaalta pesänselvittäjälle on yleensä korvattava myös tarpeelliset kulut, kuten autolla-ajomatkat kilometrikorvauksineen, erikseen. Yleensä myös pesänselvitykseen liittyvät oikeudenkäynnit ja omaisuuden ylläpitotoimet veloitetaan erikseen. Näin ollen pesänselvittäjän lasku voi muodostua useasta eri osasta: varsinaisesta pesänselvityksestä ja pesänselvitykseen läheisesti liittyvistä oheistehtävistä sekä muista kulukorvauksista.

Kuolinpesän osakkailla ja pesänselvittäjällä on vapaus sopia palkkion suuruudesta ja –määräytymisperusteista vapaasti. Rajoituksena on ainoastaan kohtuullisuusperiaate. Pesänselvittäjälle maksettavat palkat saattavat kuitenkin kavuta pilviin, mikäli kuolinpesä on riitainen. Myös yhden osakkaan tahallinen pesänselvityksen viivästyttäminen voi tosiasiallisesti johtaa siihen, että kuolinpesän varat tyhjenevät kokonaan pesänselvityskuluihin. Pesänselvittäjän palkkio on nimittäin maksettava ennen perinnönjakoa kuolinpesän varoista.

Asianajajat veloittavat tuntipalkkiona jopa satoja euroja per tunti. Ei ole tavatonta, että asianajajan tuntipalkka on 240 euroa tunnissa (sisältäen arvonlisäveron). Tapauskohtaisuus vaikeuttaa tarkan lopullisen hinnan sanomista. Vaihtelua aiheutuu monen muuttujan osalta paljolti kuolinpesästä itsestään riippuen. Mitä pienempi kuolinpesä ja mitä vähemmän siinä on osakkaita, sitä helpompaa on pesänselvitys. Kääntäen, mitä laajempi kuolinpesä ja mitä enemmän osakkaita, sitä vaiheikkaampaa on esimerkiksi kiinteistön myynti. Myös osakkaiden erimielisyys voi nostaa veloitusta, kun aikaa menee sovinnon neuvotteluun osakkaiden välille.

On huomioitava pesänselvittäjän velvollisuus toimia joutuisasti. Pesänselvittäjä ei saa siis vitkutella veloitettavaa aikamäärää kartuttaakseen ja laskua paisuttaakseen. Pesänselvittäjän hinta esimerkiksi Oulun seudun lakimiesten keskuudessa vaihtelee  600 - 2400 euroa könttäsummana tai tuntiveloituksella noin 240 euroa tunnissa, kun pesänselvitykseen palkataan asianajaja. Toisaalta jos pesänselvittäjän vaatima palkkio on osakkaan mielestä tähtitieteellinen suhteessa pesänselvitystehtävän vaativuuteen, voi osakas mm. vaatia pesänselvittäjän palkkiovaatimuksen kohtuullistamista vahvistuskanteella käräjäoikeudessa. Kannattaa myös kysellä pesänselvittäjien hintoja vertailun vuoksi.

Jotteivät pesänselvityksestä koituvat kustannukset tuottaisi ikäviä yllätyksiä, kannattaa sinun sopia palkkion perusteista pesänselvittäjän kanssa nimenomaisesti ja kirjallisesti erikseen ja etukäteen ennen pesänselvityksen hoitamista. Samoten kannattaa sopia mahdollisista kulukorvauksista erikseen. Mitä huolellisemmin palkan määräytymisperusteista on sovittu, sitä helpompaa sinulle tulee laskua maksaessa.

Lakimiehemme neuvoo mielellään, mikäli haluat esimerkiksi riitauttaa pesänselvittäjän kohtuuttoman palkkavaatimuksen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »