Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja ositus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjä voidaan määrätä vain kuolinpesään. Näin ollen pesänselvittäjämääräystä ei voida antaa avioero-ositusta varten. Avioero-ositus toimitetaan joko puolisoiden haluamalla tavalla sopimusosituksena tai vaihtoehtoisesti hakemalla käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä. Avioeron sattuessa osituksen toimittaminen on siten joko puolisoiden tai pesänjakajan tehtävä.

Pesänselvittäjä voidaan kuitenkin määrätä ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään jo ennen osituksen toimittamista. Tällöin pesänselvittäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa hallintaansa leskelle omistajana kuuluvaa omaisuutta. Pesänselvittäjän toimivalta jatkuu, kunnes kuolinpesässä on toimitettu ositus tai perinnönjako ja se on tullut lainvoimaiseksi. Toisaalta ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa ennen kuin pesän selvittäminen on suoritettu siten, ettei ositus tai perinnönjako tuota haittaa kenellekään pesän selvityksestä riippuvaiselle henkilölle ja pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättyneen.

Pesänselvittäjän osituksen toimittamista koskeva toimivalta määräytyy siis sen mukaan, onko kyseessä avioero-ositus vai jäämistöositus. Pesänselvittäjä voidaan määrätä toimittamaan ositus ainoastaan ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kannattaakin selvittää, millainen ositus on kyseessä ja onko pesänselvittäjällä vaadittu toimivalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »