Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja ositus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjä voidaan määrätä vain kuolinpesään. Näin ollen pesänselvittäjämääräystä ei voida antaa avioero-ositusta varten, joka toimitetaan puolisoiden eläessä. Avioero-ositus toimitetaan joko puolisoiden haluamalla tavalla sopimusosituksena tai vaihtoehtoisesti haetaan käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä. Avioeron sattuessa osituksen toimittaminen on siten joko puolisoiden tai pesänjakajan tehtävä.

Sitä vastoin pesänselvittäjä on mahdollista määrätä ennen osituksen toimittamista ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään. Tällöin pesänselvittäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa hallintaansa leskelle omistajana kuuluvaa omaisuutta. Pesänselvittäjän toimivalta jatkuu, kunnes kuolinpesässä on toimitettu ositus tai perinnönjako ja se on tullut lainvoimaiseksi. Toisaalta ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa ennen kuin pesän selvittäminen on suoritettu siten, ettei ositus tai perinnönjako tuota haittaa kenellekään pesän selvityksestä riippuvaiselle henkilölle ja pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättyneen.

Pesänselvittäjän osituksen toimittamista koskeva toimivalta määräytyy siis sen mukaan, onko kyseessä avioero-ositus vai jäämistöositus. Pesänselvittäjä voidaan määrätä toimittamaan ositus ainoastaan ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kannattaakin selvittää, millainen ositus on kyseessä ja varmistaa toimivaltakysymys.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa