Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja kuolinpesän konkurssi


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän konkurssimenettely voi käynnistyä osakkaan, kuolinpesän velkojan tai pesänselvittäjän hakemuksesta. Jos pesänselvittäjällä on syytä epäillä, etteivät kuolinpesän varat riitä pesän ja vainajan velkojen maksuun, on selvittäjän pyrittävä tekemään sopimus velkojen maksusta velkojien kanssa. Jos pesänselvittäjä ja velkojat eivät pääse sopimukseen velkojen maksusta tai konkurssimenettely on velkojien kannalta parempi ratkaisu kuin pesänselvittäjän maksupäätös, voi pesänselvittäjä päättää kuolinpesän luovuttamisesta konkurssiin. Konkurssi on mahdollista myös siinä tapauksessa, että takaisinsaantikanteella olisi voitettavissa omaisuutta kuolinpesään. Pesänselvittäjän sijaan testamentin toimeenpanijalla ei ole toimivaltaa luovuttaa pesää konkurssiin.

Jotta kuolinpesä voidaan asettaa konkurssiin, on sen täytettävä konkurssin edellytykset. Yleisen konkurssikelpoisuuden lisäksi kuolinpesän täytyy täyttää konkurssiin asettamisen erityiset edellytykset. Erityisenä edellytyksenä onkin, että kuolinpesä on ylivelkainen eli pesällä on enemmän velkaa kuin varoja. Lisäksi vaatimuksena on, että konkurssi on kuolinpesän laajuuden, omaisuuden rahaksimuuton tai muun erityisen syyn vuoksi tarkoituksenmukainen menettely kuolinpesän omaisuuden käyttämiseksi pesän ja vainajan velkojen maksuun. Kuolinpesän luovuttaminen konkurssiin voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun perittävä on ollut avoimen yhtiön yhtiömies ja kyseinen yhtiö on ylivelkainen.

Pesänselvittäjän luovuttaessa kuolinpesä konkurssiin raukeaa pesänselvitysmääräys ilman erillistä hakemusta. Selvittäjän täytyy tehdä toimestaan tili konkurssipesälle. Pesänselvittäjän on myös luovutettava pesää koskeva aineisto, joka hänellä on hallussaan, konkurssipesän toimitsijamiehille. Kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä on esteellinen toimimaan pesänhoitajana pesässä, joka on asetettu konkurssiin. Jos haluat tietää tarkemmin esimerkiksi kuolinpesän konkurssista, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa