Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja kuolinpesän konkurssi

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän konkurssimenettely voi käynnistyä osakkaan, pesän velkojan tai pesänselvittäjän hakemuksesta. Jos pesänselvittäjällä on syytä epäillä, etteivät kuolinpesän varat riitä pesän ja vainajan velkojen maksuun, on hänen pyrittävä tekemään sopimus velkojen maksusta velkojien kanssa. Jos pesänselvittäjä ja velkojat eivät pääse sopimukseen velkojen maksusta tai konkurssimenettely on velkojien kannalta parempi ratkaisu kuin pesänselvittäjän maksupäätös, voi pesänselvittäjä päättää kuolinpesän luovuttamisesta konkurssiin. Konkurssi on mahdollinen myös siinä tapauksessa, että takaisinsaantikanteella olisi voitettavissa omaisuutta kuolinpesään. Pesänselvittäjän sijaan testamentin toimeenpanijalla ei ole toimivaltaa luovuttaa pesää konkurssiin.

Kuolinpesän on täytettävä tietyt edellytykset jotta se voidaan asettaa konkurssiin. Yleisen konkurssikelpoisuuden lisäksi kuolinpesän täytyy täyttää konkurssiin asettamisen erityiset edellytykset. Erityisenä edellytyksenä on, että kuolinpesä on ylivelkainen eli sillä on enemmän velkaa kuin varoja. Lisäksi vaatimuksena on, että konkurssi on kuolinpesän laajuuden, omaisuuden rahaksimuuton tai muun erityisen syyn vuoksi tarkoituksenmukainen menettely kuolinpesän omaisuuden käyttämiseksi pesän ja vainajan velkojen maksuun. Kuolinpesän luovuttaminen konkurssiin voi olla tarpeellista esimerkiksi tilanteessa, jossa perittävä on ollut avoimen yhtiön yhtiömies ja kyseinen yhtiö on ylivelkainen.

Kun pesänselvittäjä luovuttaa kuolinpesän konkurssiin, raukeaa pesänselvitysmääräys ilman erillistä hakemusta. Selvittäjän täytyy tehdä toimestaan tili konkurssipesälle. Pesänselvittäjän on myös luovutettava hallussaan oleva pesää koskeva aineisto konkurssipesän toimitsijamiehille. Kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä on esteellinen toimimaan pesänhoitajana pesässä, joka on asetettu konkurssiin.

Jos haluat tietää tarkemmin esimerkiksi kuolinpesän konkurssista, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »