Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä hoitaa työnsä kunnialla sen uhalla, että hänet vapautetaan tehtävästään


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän yhteishallinnossa on mahdollista hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjää pesänselvitystä varten. Pesänselvittäjän täytyy olla siinä määrin kyvykkääksi ja ammattitaitoiseksi tiedetty henkilö, että hän oletettavasti kunnialla pystyy selvittämään kuolinpesän omaisuuden sen laadun vaatimalla tavalla. Kääntäen, jos pesä on erityisen arvokas tai muutoin mutkikas ja kompleksinen omaisuusrypäs, pesänselvittäjältä vaadittavat ominaisuudet kohoavat samalla tehtävän vaatimustasonkin kohotessa. Pesänselvittäjäksi ei pääsääntöisesti voida määrätä esimerkiksi vajaavaltaista henkilöä tai henkilöä, jolla on kontollaan lukuisia omaisuusrikoksia ja muutenkin epärehellisen henkilön maine. Yleensä virallisselvittäjä on puolueeton ja alansa asiantuntija, perintöasioista hyvin perillä oleva kokenut lakimies.

Kuolinpesän osakas voi tehdä käräjäoikeudelle hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi. Hakemuksen voi tehdä myös joku muu, jonka oikeus riippuu pesänselvityksestä, kuten vaikka ulosottomies, joka on ulosmittaamassa jonkun kuolinpesän osakkaan osuutta kuolinpesästä. Toisaalta jos testamenttiin oli kirjattu lauseke testamentin toimeenpanijasta, hänet on ensisijaisesti määrättävä pesänselvittäjäksi. Toisaalta myös testamentin toimeenpanijaksi määrätty henkilö voi tehdä hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi.

Pesänselvittäjää voidaan hakea myös perunkirjoituksen tekemisen jälkeen.

Kuolinpesän osakas voi pesänselvittäjän määräämistä koskevassa hakemuksessaan joko ehdottaa tiettyä henkilöä pesänselvittäjäksi tai olla ehdottamatta tiettyä henkilöä. Kuolinpesän osakkaille on pääsääntöisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen pesänselvittäjän valintaa. Kuolinpesän osakkaan ei tarvitse siis lausua mielipidettään pesänselvittäjän henkilöstä, ellei halua, mutta mahdollisuus ”aukaista suunsa”, annetaan.

Jos kuolinpesä on laaja ja osakkaat ehdottavat pesänselvittäjäksi montaa eri henkilöä, valitaan heistä pääsääntöisesti siis vain yksi tehtävään, elleivät erityiset syyt muuta vaadi. Tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen, kuka pesänselvittäjäksi tulee, elleivät kuolinpesän osakkaat saa yhteistä mielipidettä pesänselvittäjän henkilöstä aikaiseksi. Tällöin tuomioistuin määrää pesänselvittäjäksi sen, kellä ehdokkaista on eniten kokemusta ja taitoa tehtävään.

Esteellistä pesänselvittäjää ei voida päästää pesänselvittäjän tehtävää hoitamaan, vaan pesänselvittäjän täytyy olla esteetön tehtävään. Esteellinen pesänselvittäjä olisi esimerkiksi siinä tilanteessa, että hän olisi jo pitemmän aikaa toiminut yhden kuolinpesän osakkaan ”oikeana kätenä” vuosien takaa toimeksiannon perusteella runsaita palkkioita vastaan tai hänellä olisi muita sidonnaisuuksia jonkin kuolinpesän osakkaan kanssa.

Pesänselvittäjäksi ei toisaalta voida pakottaa ketään. Pesänselvittäjältä täytyy saada suostumus. Ts. pesänselvittäjällä ei saa olla mitään sitä vastaan, että hänet määrätään pesänselvittäjäksi. Toisaalta pesänselvittäjäksi ei voida määrätä sellaista henkilöä, joka on liiankin läheinen yhden osakkaan kanssa, mutta verivihollinen toisen kanssa. Tällöin vaarana olisi, ettei pesänselvittäjä toimisi kaikkien kuolinpesän osakkaiden etua tasapuolisesti ajatellen.

Jos pesänselvittäjä laiminlyö velvollisuutensa selvittää kuolinpesä, sanktiona on pesänselvittäjän vahingonkorvausvelvollisuus aiheuttamistaan vahingoista. Pesänselvittäjän on pääsääntöisesti korvattava aiheuttamansa vahinko - aiheutui se sitten tahallisuudesta tai huolimattomuudesta.

Mikäli pesänselvittäjä ei suoriudu tehtävästään, voi jokainen kuolinpesän osakas vaatia tuomioistuimelta pesänselvittäjän vapauttamista tehtävästään. Myös muu henkilö, jonka oikeus riippuu pesän selvityksestä, voi vaatia pesänselvittäjän vapauttamista tehtävästään.  Toisaalta pesänselvittäjä voidaan vapauttaa tehtävästään myös tuomioistuimen itsensä aloitteesta, mikäli tuomioistuimen tietoon kantautuu epämieluista tietoa pesänselvittäjän puuhista niin, ettei pesänselvittäjää enää voida pitää sopivana tehtävään. Pesänselvittäjän täytyy siis tosiasiallisesti suorittaa pesänselvitys kunnialla ja ammattimaisesti. Kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse sietää millaista pesänselvittäjän toimintaa hyvänsä.

Toisaalta pesänselvittäjä voi itsekin pyytää vapauttamista tehtävästään ja jos hänellä on siihen pätevä syy, hänet yleensä vapautetaan tehtävästään tuomioistuimessa.

Jäämistöön liittyvät kysymykset voivat olla epäselviä. Suosittelen puhelua jäämistöoikeuden hyvin tuntevalle lakimiehelle, joka löytää toimivimmat ratkaisut juuri sinulle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa