Minilex - Lakipuhelin

Onko leskellä oikeus myydä asunto?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli perittävältä on kuollessaan jäänyt leski sekä rintaperillisiä, on leskellä oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan. Käytännössä leski saa pitää jäämistön hallinnassaan, jollei rintaperillinen esitä perintöä koskevaa jakovaatimusta tai perittävän testamentista muuta johdu. Tällöinkin leskelle kuitenkin jää oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä tai muuta jäämistöön kuuluvaa lesken kodiksi sopivaa asuntoa sekä tavanmukaista asuinirtaimistoa jakamattomana hallinnassaan. Edellytyksenä tälle lesken vähimmäissuojalle on, ettei lesken omaan varallisuuteen sisälly tämän kodiksi sopivaa asuntoa. Lesken hallintaoikeus ei kuitenkaan oikeuta leskeä myymään kuolinpesään kuuluvaa asuntoa omatoimisesti.

Lesken hallintaoikeuden katsotaan kattavan oikeuden pitää omaisuutta hallussaan, käyttää ja hyödyntää omaisuutta. Lesken hallintaoikeuden alaisen asunnon myynti edellyttää näin, että kaikki kuolinpesän osakkaat antavat myyntiin suostumuksensa. Leski ei toisin sanoen voi myydä tai muutoin luovuttaa hallinnassaan olevaa kuolinpesän omaisuutta. Toisaalta myöskään kuolinpesän osakkailla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa lesken hallintaoikeuden alaista omaisuutta ilman lesken antamaa lupaa.

Mikäli perintöä koskeva jakovaatimus esitetään, tulee ennen perinnönjakoa suorittaa omaisuuden ositus (tai erottelu) lesken ja ensin kuolleen puolison rintaperillisten välillä. Mikäli leski tällöin saisi osituksen seurauksena tasinkona puolisonsa omistaman asunnon, olisi hänellä oikeus myydä asunto, kun ositus on tullut lainvoimaiseksi. Ennen osituksen lainvoimaiseksi tuloa on puolison kuitenkin saatava asunnon myyntiin joko perillisten kirjallinen suostumus tai oikeuden lupa.

Mikäli perittävältä ei lesken ohella ole jäänyt ainuttakaan rintaperillistä, perii leski ensin kuolleen puolisonsa. Leskellä on tällöin oikeus määrätä perimästään omaisuudesta ja näin myös oikeus myydä perimänsä asunto.

Puolisot voivat varautua asunnon myyntiin etukäteen myös laatimalla asian huomioon ottavan testamentin. Puolisoiden onkin jo etukäteen hyvä miettiä, miten varautua tilanteeseen, jossa yhteisenä kotina käytetyn asunnon myynti voi tulla kyseeseen. Jäämistösuunnittelutarpeen arvioimiseksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa