Minilex - Lakipuhelin

Onko kuolinpesän osakkaalla etuosto-oikeus kuolinpesän omaisuuteen?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Henkilön kuoltua hänen omaisuudestaan muodostuu kuolinpesä, johon kuuluvaa omaisuutta hallitsevat joko kuolinpesän osakkaat yhdessä tai pesänselvittäjä. Joko kuolinpesän osakkailla yksimielisesti tai pesänselvittäjällä on oikeus päättää, kenelle kuolinpesän omaisuutta myydään. Kuolinpesän osakkailla ei ole lakiin perustuvaa etuosto-oikeutta kuolinpesän omaisuuteen. Mikään ei kuitenkaan estä osakkaita myymästä kuolinpesän omaisuutta osakkaalle.

Kuolinpesän osakkaan etuosto-oikeudesta puhuttaessa saatetaan viitata perittävän ja perillisen väliseen sopimukseen siitä, että perillisellä on perittävän kuoltua oikeus ostaa tietty omaisuus hänen kuolinpesästään. Tämänkaltaiset sopimusehdot ovat kuitenkin ongelmallisia, koska Suomen oikeudessa elossa olevan henkilön jäämistöstä tehtyjä sopimuksia on pidetty lähtökohtaisesti pätemättöminä. Perittävällä on kuitenkin oikeus määrätä etuosto-oikeudesta testamentilla. Tällöin etuosto-oikeuden saaneella henkilöllä on oikeus lunastaa kuolinpesän omaisuutta sillä hinnalla, mikä siitä on muutoin kaupassa tarjottu. Mikäli siis kuolinpesän osakas on saanut testamentilla etuosto-oikeuden, on hänellä oikeus siihen vedoten lunastaa omaisuus kuolinpesästä, kun sitä myydään.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »