Minilex - Lakipuhelin

Mitä tekee pesänselvittäjä? Hoitaa kuolinpesän omaisuuden jakokuntoon


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pesänselvittäjän tehtävänä on laittaa jäämistöön kuuluva omaisuus jakokuntoon ja ottaa kuolinpesä hallintaansa ryhtyen viipymättä kaikkiin niihin toimiin, joita pesän selvittäminen vaatii.

Ensimmäiseksi kuolinpesän osakkaat tai pesänhoitaja luovuttavat kaikki kuolinpesää koskevat asiakirjat, kuten osakkeet ja lainhuudatusasiakirjat, pesänselvittäjälle. Pesänselvittäjä ottaa näin kuolinpesän omaisuuden haltuunsa. Toisaalta mikäli jokin kuolinpesään kuuluva omaisuus on jäävä jonkun osakkaan hallintaan, pesänselvittäjän täytyy varmistua siitä, että omaisuutta hoidetaan asianmukaisesti. Pesän rahavaroja varten on avattava tili kuolinpesän nimiin. Pesänselvityksen yhtenä päätavoitteena on mm. saada kuolinpesän velat maksetuksi tai päästä sopuun velkojien kanssa. Jos epäillään, etteivät kuolinpesän rahavarat riitä velkojen maksuun, hän tekee sopimuksen velkojien kanssa siten, kuin laissa tarkemmin säädetään.

Siitä hetkestä alkaen, kun pesänselvittäjä on valtuutettu pesänselvityksen aloittamaan, kuolinpesän yhteishallinnon osakkaat menettävät oikeutensa enää päättää kuolinpesän omaisuuteen liittyvistä asioista. Siispä kuolinpesän osakkaat menettävät asialegitimaationsa. Osakkaat menettävät lain mukaan oikeutensa edustaa kuolinpesää ja tehdä oikeustoimia kuolinpesän nimissä. Toisaaltakin kuolinpesän osakkaat eivät esimerkiksi menetä oikeuttaan lausua mielipiteitään kuolinpesän omaisuuteen liittyvissä tärkeissä asioissa. Myöskään sellainen kuolinpesän osakas, jolle lain mukaan kuuluu esimerkiksi omaisuuden käyttö- tai hallintaoikeus, ei menetä oikeuttaan pesänselvittäjän määräämisen takia.

Kuolinpesän osakkaat eivät saa enää omavaltaisesti käyttää kuolinpesän omaisuutta kysymättä ensin pesänselvittäjältä lupaa, ellei heillä sitten ole esimerkiksi testamentissa tällaista oikeutta annettu tai käyttöoikeus heille lain nojalla kuulu. Päinvastoin, pesänselvittäjä antaa luvan pesän osakkaille käyttää kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta.

Pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää kolmatta vastaan ja tarvittaessa nostaa kanteen tai vastaa kanteeseen kuolinpesän puolesta, jos joku haastaa kuolinpesän oikeuteen, vaikkapa periäkseen velkaansa kuolinpesältä. Jos pesän varat eivät riitä vainajan velkojen maksuun, pesänselvittäjä yrittää ensinnä sopia velkojen maksusta. Jos sopua ei synny, hakee pesänselvittäjä kuolinpesän konkurssia. Pesänselvittäjä voi myös vaikkapa nostaa kanteen omaisuuden palauttamiseksi kuolinpesään silloin, kun rintaperillisen oikeutta lakiosaan on tahallaan loukattu.

Pesänselvittäjä ei saa täysin omavaltaisesti hallinnoida kuolinpesää, vaan hänen on tiedusteltava kuolinpesän osakkaiden mielipidettä esimerkiksi ollessaan aikeissa myydä kuolinpesän omaisuutta, jolla on osakkaille erityistä arvoa, kunhan mielipiteiden tiedustelu käy hankaluuksitta päinsä. Pesänselvittäjä kysyy kuolinpesän osakkaiden mielipidettä muutenkin sen laatuisista asioista, jotka ovat tärkeitä kuolinpesän osakkaille, kunhan kysyminen ei tuota erityistä hidastetta pesänselvitykselle. Toisaalta pesänselvittäjän on kuitenkin aina kysyttävä kuolinpesän osakkailta yksimieleinen lupa esimerkiksi kiinteistöomaisuuden myyntiin.

Pesänselvittäjä ei siis tee tärkeitä päätöksiä kysymättä ensin kuolinpesän osakkailta mielipiteitä. Toisaalta voihan olla niinkin, että yksi kuolinpesän osakkaista on tahallaan tavoittamattomissa. Hän esimerkiksi on lähtenyt kuolemantapauksen jälkeen muihin maisemiin ja katkaissut yhteyden ulkomaailmaan keskittyäkseen runouteen. Tällöin pesänselvittäjän ei ole pakosta saatava hänen mielipidettään tietoonsa, koska se olisi hankalaa ja kohtuuttoman hidasta. Pesänselvitys ei lain nojalla voi pitkittyä siksi, että yhteen osakkaaseen ei kohtuudella saada yhteyttä.

Pesänselvittäjän on hoidettava tehtävänsä joutuisasti, eikä hän saa viivytellä tehtävän hoitoa, esimerkiksi nostaakseen sitten tällä perusteella korkeampaa palkkaa pitempien työpäivien verukkeella.

Olennainen osa pesänselvittäjän toimenkuvaa on perunkirjoituksen toimittaminen eli käytännössä luetteloida vainajan kuolinhetkiset varat ja velat yhteen. Pesänselvittäjälle lankeaa suoranaisesti perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus, ellei perunkirjoitusta oltu jo valmiiksi toimitettu, ennen kun hänet määrättiin pesänselvittäjäksi. Perunkirjoituksen tekoon on aikaa pääsääntöisesti kolme kuukautta kuolemantapauksesta, ellei sitten määräaikaa pidennetä hakemuksella verovirastolle.

Pesänselvittäjä ottaa kuolinpesän hallintaansa, pitää tiliä kuolinpesän nimissä sekä maksaa kohtuulliset pesänselvityskulut eli hautaamiskulut ja perunkirjoituskulut kohtuuteen asti. Hän hoitaa kuolinpesän osakkaiden puolesta myös mm. sellaiset tehtävät, kuten varmistaa, ettei omaisuus, johon jollekulle on annettu käyttöoikeus, vähene tai kulu kohtuuttomasti tämän käytön aikana. Käytännössä tärkeä ja tavallinen tällainen oikeus on leskelle jäävä puolisoiden yhteisenä asuntona käytetyn asunnon hallintaoikeus. Pesänselvittäjän on huolehdittava, että leski ei esimerkiksi laiminlyömällä asunnon asianmukaisen ylläpidon aiheuta, että omaisuuden arvo laskee muiden kuolinpesän osakkaiden vahingoksi. Jäämistöomaisuutta on hoidettava arvonsa säilyttävästi ns. säilyttämisperiaatteen mukaisesti. Pesänselvittäjä ajaa kannetta oikeudessa, jos joku on aiheuttanut jäämistön omaisuuden arvon alenemisen.

Laajaan kuolinpesään voi käytännössä tarvita useammankin pesänselvittäjän, jottei pesänselvityksessä mene ikä ja terveys. Kuitenkin tarvitaan erityinen syy, jotta monta pesänselvittäjää määrättäisiin.

Tuomioistuinavusteinen pesänselvitys on hyvä vaihtoehto esimerkiksi tilanteessa, jossa kuolinpesä on laaja ja ”sotkuinen”. Tällöin pesänselvittäjä ottaa tilanteen haltuun, niin säästetään osakkaiden aikaa, rahaa ja hermoja.

Jäämistöoikeudelliset asiat aiheuttavat monesti päänvaivaa ja harmaita hiuksia. Käänny luotettavan lakimiehen puoleen epäselvyyksien välttämiseksi ja soita.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa