Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa kuolinpesään ryhtyminen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesään ryhtymisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla perillinen osoittaa halunsa tai aikomuksensa ottaa perintö vastaan. Käytännössä tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi pesänhoitoon ryhtyminen tai kuolinpesän jakoon osallistuminen.

Kuolinpesään ryhtymistä joudutaan arvioimaan tilanteissa, joissa pohditaan, onko perillinen luopunut perinnöstään oikealla tavalla perittävän kuoleman jälkeen. Perintökaaren (17. luvun 2a §) mukaan perillisellä ja testamentinsaajalla on nimittäin oikeus luopua perinnöstä perittävän kuoltua, mikäli he eivät ole ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Sillä, että perinnöstä luopuminen on toteutettu oikein on taas merkitystä mm. sen suhteen, voidaanko ”luovutettua” perintöä käyttää perillisen velkojen maksamiseen, tai katsotaanko perinnöstä luopuneen perillisille  ”luovutettu” perintö lahjaksi vai perinnöksi. Viimeksi mainitulla taas on vaikutusta siihen, millaiseksi sekä perinnöstä luopuneen että luovutuksen vuoksi perintöä saavan verovelvollisuus muodostuu.

Kuolinpesään ryhtymisen arviointi ei aina ole helppoa, ja sitä on jopa arvioitu eri tavoin riippuen siitä, millaisessa asemassa perillinen oli suhteessa perittävään. Esimerkiksi lesken, joka on asunut vainajan kanssa, ryhtymistä kuolinpesään on katsottu voitavan arvioida lievemmin kuin muiden perillisten ryhtymistä kuolinpesään. Tämä johtuu siitä, ettei vainajan kanssa asunut leski voi käytännössä välttyä olemasta tekemisissä perittävän omaisuuden kanssa. Tämä taas tarkoittaa, että lesken luopuessa perinnöstään hänen katsotaan luopuneen siitä muita perillisiä helpommin tehokkaasti, vaikka hän olisi hoitanut pesän omaisuutta perittävän kuoleman jälkeen. Tällä taas on vaikutusta lesken perintöverovelvollisuuteen.

Lähtökohtaisesti kuolinpesään ryhtymistä arvostellaan verotuksen näkökulmasta hyvinkin ankarasti. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin todettu, ettei perilliselle lain mukaan kuuluviin toimiin ryhtyminen (esimerkiksi perunkirjoituksen toimituttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet) tarkoita kuolinpesään ryhtymistä. Oikeuskäytännössä myöskään kuolinpesän juoksevien asioiden hoitamisen (KKO 2003:95) ei katsottu olevan sellaista pesään ryhtymistä, joka olisi estänyt tehokkaan perinnöstä luopumisen.

On kuitenkin syytä olla hyvin tarkkana siitä, millaisiin toimiin perinnön suhteen ryhtyy, mikäli tarkoituksena on luopua perinnöstä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa