Minilex - Lakipuhelin

Lesken omaisuus kuolinpesässä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vainajan jälkeen tulee toimittaa perunkirjoitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja, johon merkitään vainajan velat, omaisuus sekä sen arvo ja kuolinpesän osakkaat. Mikäli perittävä oli kuollessaan naimisissa tulee perukirjaan merkitä tiedot myös lesken veloista ja varoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lesken omaisuus tulisi jaettavaksi perintönä ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Ennen perinnönjakoa on nimittäin suoritettava omaisuuden ositus tai erottelu.

Mikäli puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen, on leski kuolinpesän osakas niin kauan kunnes omaisuuden ositus on suoritettu. Jotta omaisuuden ositus voidaan suorittaa, on selvitettävä, mitä omaisuutta sekä perittävälle että leskelle kuului. Osituksessa sekä vainajan että lesken avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö lasketaan yhteen ja jaetaan sitten puoliksi. Koska osituksessa kiinnitetään huomiota omaisuuden säästöön, on myös tiedettävä, mitä velkaa puolisoilla oli. Perukirjaan merkityt tiedot toimivat näin myös suoritettavaksi tulevan osituksen pohjana.

Jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehtosopimus ei leski ole kuolinpesän osakas. Kun avio-oikeutta ei ole, suoritetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Näin lesken avio-oikeudesta vapaa omaisuus erotetaan kuolinpesästä.  

Ennen kuin omaisuuden ositus tai erottelu on suoritettu, kuuluu leskenkin omistama omaisuus vallinnanrajoitusten alaisuuteen. Tämä tarkoittaa, ettei leski voi ennen osituksen toimittamista yksivaltaisesti luovuttaa vallinnanrajoituksen alaista omaisuuttaan, vaan hänen on saatava luovutuksiin kaikkien perillisten lupa. Vallinnanrajoituksen alaista omaisuutta ovat esim. puolisoiden yhteisenä kotina käytetty kiinteistö tai yhteisenä kotina käytetyn asunnon hallinnan oikeuttavat osakkeet.

Mikäli puolisot ovat omistaneet tiettyjä esineitä yhdessä, voi omaisuuden jakaminen osoittautua vaikeaksi. Jos omaisuus on luonteeltaan sellaista, ettei sitä voi hajottaa osiin eikä jaosta päästä yksimielisyyteen esim. tasingonvalintaa hyväksi käyttäen, on kuolinpesän osakkaiden ja lesken turvauduttava pesänjakajan hakemiseen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa