Minilex - Lakipuhelin

Lesken omaisuus kuolinpesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vainajan kuoleman jälkeen tulee toimittaa perunkirjoitus, jossa selvitetään hänen kuolinpesänsä tila. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja, johon merkitään vainajan varat, velat, omaisuuden arvo sekä kuolinpesän osakkaat. Mikäli perittävä oli kuollessaan naimisissa, tulee perukirjaan merkitä tiedot myös lesken veloista ja varoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lesken omaisuus tulisi jaettavaksi perintönä ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Ennen perinnönjakoa on nimittäin suoritettava omaisuuden ositus tai erottelu.

Mikäli puolisoilla oli avio-oikeus ainakin osaan toistensa omaisuudesta, on leski kuolinpesän osakas, kunnes omaisuuden ositus on toimitettu. Jotta omaisuuden ositus voidaan suorittaa, on selvitettävä, mitä omaisuutta perittävälle ja leskelle kuului. Osituksessa sekä vainajan että lesken avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen ja jaetaan sitten puoliksi. Koska osituksessa kiinnitetään huomiota omaisuuden säästöön, on myös tiedettävä, mitä velkaa puolisoilla oli. Perukirjaan merkityt tiedot toimivat näin myös tulevan osituksen pohjana. Jos puolisoilla oli avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehtosopimus, ei leski ole kuolinpesän osakas. Kun avio-oikeutta ei ole, suoritetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Siinä lesken omaisuus erotetaan kuolinpesän omaisuudesta. 

Ennen kuin omaisuuden ositus tai erottelu on suoritettu, kuuluu leskenkin omistama omaisuus vallinnanrajoitusten alaisuuteen. Tämä tarkoittaa, ettei leski voi ennen osituksen toimittamista luovuttaa vallinnanrajoitusten alaista omaisuuttaan, ellei hän saa tähän lupaa kaikilta perillisiltä. Vallinnanrajoitusten alaista omaisuutta on esimerkiksi puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto tai yhteisenä kotina käytetyn asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Mikäli puolisot ovat omistaneet omaisuuden yhdessä, voi sen jakaminen osoittautua vaikeaksi. Jos omaisuus on luonteeltaan sellaista, ettei sitä voi hajottaa osiin eikä jaosta päästä yksimielisyyteen esim. tasingonvalintaa hyväksi käyttäen, on kuolinpesän osakkaiden ja lesken turvauduttava pesänjakajan hakemiseen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa