Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus tehdä testamentti


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolleen puolison leskellä on lähtökohtaisesti oikeus määrätä omaisuudestaan ja näin myös testamentata omaa omaisuuttaan. Lesken oikeutta laatia testamentti on rajoitettu kuitenkin tilanteessa, jossa leski perii puolisonsa ainoana perillisenä.

Mikäli perittävä oli kuollessaan naimisissa eikä hänellä ollut rintaperillisiä, perii leski puolisonsa. Ensin kuolleen puolison toissijaiset perilliset, eli tämän vanhemmat, sisarukset ja näiden jälkeläiset, eivät ole tällöin kuolleen puolison kuolinpesän osakkaita. Mikäli ensiksi kuollut puoliso ei ole tehnyt testamenttia puolisonsa hyväksi, säilyttävät ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset perillisasemansa siten, että heistä tulee lesken kuollessa tämän kuolinpesän osakkaita. Kun leski kuolee, on toissijaisilla perillisillä oikeus saada osalleen lähtökohtaisesti puolet lesken kuolinpesästä toisen puolen mennessä lesken omille perillisille.

Jotta ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten asemaa ei loukattaisi, on lesken oikeutta määrätä puolisoltaan perimästä omaisuudesta rajoitettu. Leski ei siten saa testamentata näin perimäänsä omaisuutta. Lesken tekemä testamentti onkin toissijaisiin perillisiin nähden tehoton siltä osin, kun se estää toissijaisia perillisiä saamasta lesken kuolinpesästä heille kuuluvaa suhteellista osuutta tai sitä omaisuutta, joka puolisoiden avioliiton aikana kuului ensiksi kuolleelle puolisolle. Mikään ei kuitenkaan estä leskeä myymästä, lahjoittamasta tai vaihtamasta hänen näin perimäänsä omaisuutta.

Mikäli perittävä on määrännyt testamentilla omaisuutensa menevän puolisolleen täysin oikeuksin, saa leski omistusoikeuden edesmenneen puolisonsa jäämistöön. Tällöin leskellä on oikeus myös testamentata omaisuutta haluamallaan tavalla. Mikäli ensiksi kuollut puoliso on kuitenkin liittänyt testamenttiin toissijaismääräyksen, rajoittuu lesken oikeus määrätä omaisuudestaan testamentilla ainoastaan hänen omaan pesäosuuteensa. Toissijaisten perillisten ja lesken perillisten oikeuksiin liittyvät riitaisuudet eivät ole harvinaisia. Leski voi kuitenkin pyrkiä omin toimin ennaltaehkäisemään riitojen syntymistä. Asiaan perehtyneet lakimiehet auttavat jäämistösuunnittelussa. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa