Minilex - Lakipuhelin

Lesken oikeus tehdä testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vainajan leskellä on lähtökohtaisesti oikeus määrätä vapaasti omasta omaisuudestaan esimerkiksi testamenttaamalla sitä. Lesken oikeutta laatia testamentti on kuitenkin rajoitettu tilanteessa, jossa leski perii puolisonsa ainoana perillisenä.

Mikäli perittävä oli kuollessaan naimisissa eikä häneltä jäänyt rintaperillisiä, perii leski puolisonsa. Toissijaiset perilliset, eli vanhemmat, sisarukset ja näiden jälkeläiset, eivät ole tällöin kuolinpesän osakkaita. Mikäli ensiksi kuollut puoliso ei ole tehnyt testamenttia puolisonsa hyväksi, säilyttävät hänen toissijaiset perillisensä kuitenkin perillisasemansa siten, että heistä tulee lesken kuoltua tämän kuolinpesän osakkaita. Kun leski kuolee, on ensiksi kuolleen puolison toissijaisilla perillisillä oikeus saada osalleen lähtökohtaisesti puolet lesken kuolinpesästä. Toinen puoli menee lesken omille perillisille.

Jotta ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten asemaa ei loukattaisi, on lesken oikeus määrätä puolisoltaan perimästään omaisuudesta rajoitettu. Leski ei siten saa testamentata näin perimäänsä omaisuutta. Lesken tekemä testamentti onkin tehoton siltä osin, kun se estää toissijaisia perillisiä saamasta lesken kuolinpesästä heille kuuluvaa suhteellista osuutta tai sitä omaisuutta, joka puolisoiden avioliiton aikana kuului ensiksi kuolleelle puolisolle. Mikään ei kuitenkaan estä leskeä myymästä, lahjoittamasta tai vaihtamasta puolisoltaan perimäänsä omaisuutta.

Mikäli perittävä on määrännyt testamentilla omaisuutensa menevän puolisolleen täysin oikeuksin, saa leski omistusoikeuden edesmenneen puolisonsa jäämistöön. Tällöin leskellä on oikeus myös testamentata omaisuutta haluamallaan tavalla. Mikäli ensiksi kuollut puoliso on kuitenkin liittänyt testamenttiin toissijaismääräyksen, rajoittuu lesken oikeus määrätä omaisuudestaan testamentilla ainoastaan hänen omaan pesäosuuteensa. Ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten ja lesken perillisten väliset riitaisuudet eivät ole harvinaisia. Leski voi kuitenkin pyrkiä omilla toimillaan ennaltaehkäisemään riitojen syntymistä. Asiaan perehtyneet lakimiehet auttavat jäämistösuunnittelussa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa