Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osuuden ulosmittaus ja maksukielto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kuolinpesän osakkaalla on velkoja ulosotossa, voi ulosmittaus kohdistua myös hänen osuuteensa kuolinpesässä. Kun ulosottomies tekee päätöksen ulosmitata velallisen osuudesta kuolinpesästä, antaa hän maksukiellon tiedoksi kuolinpesälle. Maksukiellon tarkoituksena on suojata ulosottoa hakeneiden velkojien oikeutta saada suoritus saatavilleen velallisen pesäosuudesta.

Pesäosuuden ulosmittaus tulee voimaan silloin, kun kirjallinen maksukielto annetaan kuolinpesälle. Käytännössä maksukielto annetaan sille osakkaalle, jonka hallussa pesä on. Jos pesä on asetettu pesänhoitajan hallintoon, annetaan maksukielto tiedoksi pesänhoitajalle. Mikäli pesä on kuolinpesän osakkaiden yhteishallinnossa, riittää, että maksukielto annetaan tiedoksi jollekin osakkaista. Tämän tehtävänä on saattaa asia muiden osakkaiden tietoon vahingonkorvausvastuun uhalla. Mikäli velallinen on kuolinpesän ainoa osakas, annetaan sekä pesäosuuden ulosmittauspäätös että maksukielto tiedoksi hänelle. Myös erityistestamentin eli legaatin saajan oikeus voidaan ulosmitata kuolinpesästä. Tällöin maksukielto annetaan tiedoksi sille, jonka tehtävänä on täyttää erityistestamentti.

Maksukiellossa kielletään kuolinpesän osakkaita ja hallintoa luovuttamasta velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuutta muulle kuin ulosottomiehelle. Kielto on voimassa heti, kun se on annettu tiedoksi. Maksukiellon tiedoksisaannin jälkeen kuolinpesää koskee myös määräämiskielto. Määräämiskiellolla tarkoitetaan, ettei pesän omaisuutta saa luovuttaa eikä muitakaan määräämistoimia suorittaa ilman ulosottomiehen lupaa. Kuolinpesän omaisuutta ei saa näin ollen esimerkiksi pantata tai hävittää ilman ulosottomiehen lupaa. Mikäli omaisuudesta kuitenkin kiellon vastaisesti määrätään, on toimi ulosmittausvelkojiin nähden tehoton. Luovutuksensaaja tai muu sivullinen voi kuitenkin saada ns. vilpittömän mielen suojaa velkojia vastaan, siten kuin erikseen säädetään. Maksukielto sekä määräämiskielto eivät kuitenkaan vaikuta pesänselvitykseen. Pesän selvitystoimia voidaankin jatkaa normaalisti ilman ulosottomiehen lupaa.

Määräämiskielto on voimassa kunnes perinnönjako tulee lainvoimaiseksi. Maksukielto sen sijaan on voimassa myös perinnönjaon lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tämä tarkoittaa, ettei velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuuttakaan saa luovuttaa muulle kuin ulosottomiehelle ilman ulosottomiehen lupaa. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa