Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osuuden ulosmittaus ja maksukielto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun kuolinpesän osakkaalla on velkoja ulosotossa, voi ulosmittaus kohdistua myös osakkaan osuuteen kuolinpesässä. Kun ulosottomies tekee päätöksen ulosmitata velallisen osuuden kuolinpesästä, antaa hän kuolinpesälle tiedoksi maksukiellon. Maksukiellon tarkoituksena on suojata ulosottoa hakeneiden velkojien oikeutta saada suoritus saatavilleen velallisen pesäosuudesta.

Pesäosuuden ulosmittaus tulee voimaan kuolinpesään nähden silloin, kun kirjallinen maksukielto annetaan kuolinpesälle. Käytännössä  maksukielto annetaan sille osakkaalle, jonka hallussa pesä on. Jos pesä on asetettu pesänhoitajan hallintoon, annetaan maksukielto tiedoksi pesänhoitajalle. Mikäli pesä on kuolinpesän osakkaiden yhteishallinnossa riittää, että maksukielto annetaan tiedoksi jollekin osakkaista. Tämän tehtävänä on saattaa asia muiden osakkaiden tietoisuuteen vahingonkorvausvastuun uhalla. Mikäli velallinen on kuolinpesän ainoa osakas, annetaan sekä pesäosuuden ulosmittauspäätös että maksukielto tiedoksi hänelle. Myös erityistestamentin eli legaatin saajan oikeus voidaan ulosmitata kuolinpesästä. Tällöin maksukielto annetaan tiedoksi sille, jonka tehtävänä on täyttää erityistestamentti.

Maksukiellossa kielletään kuolinpesän osakkaita ja hallintoa luovuttamasta velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuutta muulle kuin ulosottomiehelle. Kielto on voimassa heti, kun se on annettu tiedoksi. Maksukielto koskee siis velallisen osuutta kuolinpesästä.
Maksukiellon tiedoksisaannin jälkeen kuolinpesää koskee myös määräämiskielto. Määräämiskiellolla tarkoitetaan, ettei pesän omaisuutta saa luovuttaa eikä muitakaan määräämistoimia suorittaa ilman ulosottomiehen lupaa. Kuolinpesä omaisuutta ei saa näin ollen esimerkiksi pantata tai hävittää ilman ulosottomiehen lupaa. Mikäli omaisuudesta kuitenkin kiellon vastaisesti määrätään, on toimi ulosmittausvelkojiin nähden tehoton. Luovutuksensaaja tai muu sivullinen voi kuitenkin saada ns. vilpittömän mielen suojaa velkojia vastaan, siten kuin erikseen säädetään. Maksukielto sekä määräämiskielto eivät kuitenkaan vaikuta pesänselvitykseen. Pesän selvitystoimia voidaankin jatkaa normaalisti ilman ulosottomiehen lupaa.

Määräämiskielto on voimassa kunnes jako tulee lainvoimaiseksi, sen sijaan maksukielto on voimassa myös perinnönjaon lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tämä tarkoittaa, ettei velalliselle perinnön jaossa tulevaa omaisuuttakaan saa luovuttaa muulle kuin ulosottomiehelle ilman ulosottomiehen lupaa. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa