Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakasta ei tavoiteta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perunkirjoitus on toimitettava perittävän ja mahdollisesti myös tämän puolison varojen ja velkojen luetteloimiseksi, sekä perillisasemassa olevien kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi. Perukirjan perusteella on siis pääteltävissä muun muassa se, kuka on oikeutettu huolehtimaan kuolinpesän varallisuudesta. Perukirja on myös ainoa luotettava tapa selvittää mahdollisen testamentin olemassaolo, sillä tieto testamentista tai vastaavasti sen puuttumisesta on merkittävä perukirjaan. Perukirjan avulla siis saadaan selvyys siitä, ketä on pidettävä kuolinpesän osakkaana ja kenen tulisi siten olla tietoinen pesän asioista.

Osakkaiden selvittäminen tapahtuu katkeamattoman sukuselvityksen, testamenttien, perukirjan sekä mahdollisten avioehtosopimusten ja perillisasemasta kertovien asiakirjojen perusteella. Perukirjan merkitys selvittämistyössä korostuu, sillä pesän ilmoittanut henkilö on allekirjoittanut sen valaehtoisesti ja siten varmistanut, että kaikki aineisto on tullut esitetyksi.

Lähtökohtana on, että pesän asioista päättäminen edellyttää yksimielisyyttä ja siten suostumusta kaikilta pesän osakkailta. Pesän osakkailla on pääsääntöisesti mahdollisuus päättää pesän asioista keskenään. Pesän osakkaat tulevat merkityiksi perukirjaan, joten varsinaisesti pesän osakkaista ei tulisi olla epäselvyyttä. Ongelmallinen tilanne voi muodostua silloin, kun kuolinpesän osakasta ei tavoiteta tilanteessa, kun osakkaiden tulisi keskenään ja yksimielisesti päättää pesän asioista. Pääsäännöksi on otettu kuitenkin se, että mikäli asioista päättäminen on välttämätöntä ja kiireellistä asian tärkeyden ja luonteen vuoksi, asiasta voidaan kuitenkin päättää myös osakasta kuulematta.

Muun muassa tilanteissa, joissa tuomioistuin on tekemässä päätöstä pesäselvittäjän määräämisestä tai vapauttamisesta tehtävästään, tuomioistuimen tulee tarjota kaikille osakkaille mahdollisuus tulla kuulluksi. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa on oletettavissa, että hakijan oikeus tulee tämän vuoksi vaarannetuksi. Mikäli osakasta ei kuitenkaan tavoiteta, on asian ratkaiseminen mahdollista myös varaamatta osakkaalle tilaisuutta tulla kuulluksi. Monimutkaisemmissa tapauksissa on hyvä turvautua asiantuntevan lakimiehen apuun.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa