Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakasta ei tavoiteta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus toimitetaan perittävän ja mahdollisesti myös tämän puolison varojen ja velkojen luetteloimiseksi sekä kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi. Perukirjan perusteella siis saadaan selvyys siitä, keitä on pidettävä kuolinpesän osakkaina ja keiden tulisi siten olla tietoinen sen asioista. Perukirja on myös ainoa luotettava tapa selvittää mahdollisen testamentin olemassaolo, sillä tieto testamentista tai vastaavasti sen puuttumisesta on merkittävä perukirjaan.

Pesän osakkaiden henkilöllisyydet voidaan selvittää katkeamattoman sukuselvityksen, testamenttien, perukirjan, avioehtosopimusten sekä perillisasemasta kertovien asiakirjojen perusteella. Perukirjan merkitys on korostunut, sillä pesän ilmoittaja on allekirjoittanut sen valaehtoisesti ja siten varmistanut, että kaikki aineisto on tullut esitetyksi.

Lähtökohtaisesti pesän asioista päättäminen edellyttää pesän osakkaiden yksimielisyyttä. Pääsääntöisesti pesää koskevaa toimea ei saa tehdä, jos yksikin osakas sitä vastustaa. Pesän osakkaat tulevat merkityiksi perukirjaan, joten varsinaisesti heidän henkilöllisyyksistään ei tulisi olla epäselvyyttä. Ongelmallinen tilanne voi kuitenkin muodostua, jos jotakin osakasta ei tavoiteta tilanteessa, jossa osakkaiden tulisi keskenään ja yksimielisesti päättää pesän asioista. Lähtökohta onkin, että mikäli jostakin pesän asiasta päättäminen on välttämätöntä ja kiireellistä asian tärkeyden ja luonteen vuoksi, siitä voidaan päättää myös tavoittamatonta osakasta kuulematta.

Tuomioistuimen tulee myös tietyissä tilanteissa tarjota kaikille osakkaille mahdollisuus tulla kuulluiksi. Näin on toimittava muunmuassa silloin, kun tuomioistuin on tekemässä päätöstä pesänselvittäjän määräämisestä tai vapauttamisesta. Mikäli jotakin osakasta ei kuitenkaan tavoiteta, on asian ratkaiseminen mahdollista myös varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Poikkeuksen kuulemissääntöön muodostavat tilanteet, joissa on oletettavissa, että hakijan oikeus tulee kuulemisen vuoksi vaarannetuksi.

Monimutkaisemmissa tapauksissa on hyvä turvautua asiantuntevan lakimiehen apuun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »