Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän edustaminen yhtiökokouksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tässä artikkelissa yhtiökokouksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön ylintä päättävää tahoa. Osallistumisoikeus kokoukseen tarkoittaa oikeutta olla läsnä tällaisessa kokouksessa sekä oikeutta osallistua päätöksentekoon ja käyttää puhevaltaa.

Oikeus yhtiökokoukseen osallistumiseen on annettu kaikille yhtiön osakkeenomistajille. Osallistumisen edellytys on merkintä osakkeenomistajuudesta osakasluettelossa tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja voi ilmoittaa osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä yhtiölle ja esittää tästä luotettavan selvityksen.

Tietyissä tilanteissa osakkeenomistajan lakimääräinen edustaja voi edustaa tätä yhtiökokouksessa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat tapaukset, joissa osakkeenomistaja on vajaavaltainen tai kyseessä on kuolinpesän edustaminen. Jotta edunvalvojan toiminta olisi oikeutettua, tulee hänen esittää oikeuden antama määräyskirja tai vastaavasti virkatodistus varmistaakseen edustuskelpoisuutensa. Kuolinpesän osakkaiden lisäksi myös oikeuden määräämälle pesänselvittäjälle voidaan antaa oikeutus edustaa kuolinpesää.

Tarkemmin on säädetty myös lesken osallistumisoikeudesta yhtiökokoukseen. Leskellä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen, ellei hän ole saanut tähän valtuutusta muilta kuolinpesän osakkailta. Perilliset voivatkin valtuuttaa lesken osallistumaan yhtiökokoukseen toistaiseksi voimassa olevan valtakirjan myötä. Tällainen menettely helpottaa äänivallan käyttöä. Testamentin avulla on myös mahdollista siirtää leskelle hallinnoimisoikeudet siten, että hänellä on yhtiökokouksessa käytettävissään osakkeiden tuottamat oikeudet. 

Kuolinpesän edustaminen yhtiökokouksessa edellyttää siten osakkeenomistajuutta tai erityisen valtuutuksen saamista. Epäselvissä tilanteissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa