Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän edustaminen yhtiökokouksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yhtiökokouksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön ylintä päättävää tahoa. Osallistumisoikeus kokoukseen tarkoittaa sen sijaan oikeutta olla läsnä tällaisessa kokouksessa, sekä osallistua päätöksentekoon ja käyttää puhevaltaa.

Oikeus yhtiökokoukseen osallistumiseen on annettu kaikille yhtiön osakkeenomistajille. Osallistumisen edellytykseksi on asetettu merkintä osakkeenomistajuudesta osakasluetteloon tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan on pitänyt ilmoittaa osakkeiden omistusoikeuden siirtymisestä yhtiölle ja esittää tästä luotettava selvitys.

Tietyissä tilanteissa osakkeenomistajan lakimääräinen edustaja voi edustaa tätä yhtiökokouksessa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat tapaukset, joissa osakkeenomistaja on vajaavaltainen tai kyseessä on kuolinpesän edustaminen. Jotta edunvalvojan toiminta olisi oikeutettua, hänen tulee esittää oikeuden antama määräyskirja tai vastaavasti virkatodistus varmistaakseen edustuskelpoisuutensa. Kuolinpesän osakkaiden lisäksi myös oikeuden määräämälle pesänselvittäjälle voidaan antaa oikeutus edustaa kuolinpesää.

Tarkemmin on säädetty myös lesken osallistumisoikeudesta yhtiökokoukseen. Leskellä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta yhtiökokoukseen osallistumiseen ilman muilta kuolinpesän osakkailta saatua valtuutusta. Testamentin avulla on mahdollista siirtää leskelle hallinnoimisoikeudet siten, että hänellä on yhtiökokouksessa käytettävissään osakkeiden tuottamat oikeudet. Perilliset voivat myös valtuuttaa lesken osallistumaan yhtiökokoukseen toistaiseksi voimassaolevan valtakirjan myötä. Tällainen menettely helpottaa äänivallan käyttöä.

Kuolinpesän edustaminen yhtiökokouksessa edellyttää siten osakkeenomistajuutta tai erityisen valtuutuksen saamista. Edustamisoikeuden osalta on huomattava, että oikeuksissa voi olla eroavaisuuksia eri tilanteiden yhteydessä. Epäselvissä tilanteissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »