Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesä ja avopuoliso


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun toinen avopuolisoista kuolee, ei eloon jääneellä avopuolisolla ole jäämistöoikeudellista oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avopuolisolla ei ole avio-oikeutta eikä hän ole lain mukaan perillinen. Avopuoliso ei siis ole kuolinpesän osakkaana, ellei perittävä ole tehnyt hänen hyväkseen testamenttia. Avoleskellä ei ole myöskään oikeutta pitää hallinnassaan kuolinpesään kuuluvaa asuntoa, kuten avioleskellä.

Avopuolisoiden määrä on koko ajan kasvussa, joten on tärkeää, että avopuolison on mahdollista saada turvaa toisen puolison kuoleman jälkeen. Avopuoliso voi saada harkinnanvaraista hyvitystä kuolinpesästä avopuolisoiden yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Hyvitys voi olla myös käyttöoikeus kuolinpesän omaisuuteen. Hyvitystä voi saada, jos avopuoliso on panostanut yhteistalouteen siten, että sen johdosta toinen puoliso saa perusteetonta etua. Hyvitys voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun toinen puolisoista on tehnyt työtä yhteisen kodin hyväksi samalla kuin toinen avopuolisoista on tehnyt töitä kodin ulkopuolella. Hyvitykseen voi oikeuttaa myös esimerkiksi sijoittaminen toisen puolison nimissä olevaan omaisuuteen sen korjaus- tai remonttikustannuksiin osallistuen.

Hyvitykseen oikeutetuiksi puolisoiksi katsotaan sellaiset avopuolisot, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteishuollossa lapsi. Hyvityksen määrä perustuu kokonaisharkintaan. Eloon jäänyt avopuoliso ja kuolleen puolison perilliset voivat omaisuuden erottelun yhteydessä sopia kohtuullisesti katsomastaan hyvityksestä. Ellei sopimukseen päästä, voivat he esittää vaateen hyvitystä koskien omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle tai nostaa erilliskanteen hyvitysvaateen käsittelemiseksi.

Edellytykset täyttävä avopuoliso kuuluu ensimmäiseen perintöveroluokkaan ja maksaa hyvityksestään sen mukaisesti perintöveron. Hyvitys katsotaan lahjaksi, jos se annetaan sellaiselle avopuolisolle, joka ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä. Tämä johtaa siihen, että avopuolison on maksettava hyvityksestä lahjaveroa.

Tarkempia tietoja hyvityksen edellytyksistä saat ottamalla yhteyttä lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa