Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesä ja avopuoliso

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun toinen avopuolisoista kuolee, ei eloonjääneellä avopuolisolla ole jäämistöoikeudellista oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avopuolisolla ei ole avio-oikeutta eikä hän ole lain mukaan perillinen. Avopuoliso ei siis ole kuolinpesän osakkaana, ellei perittävä ole tehnyt hänen hyväkseen testamenttia. Avoleskellä ei ole myöskään oikeutta pitää hallinnassaan kuolinpesään kuuluvaa asuntoa, kuten avioleskellä.

Avopuolisoiden määrä on koko ajan kasvussa, joten on tärkeää, että myös avoleskellä on mahdollisuus saada turvaa puolisonsa kuoleman jälkeen. Avopuoliso voi saada harkinnanvaraista hyvitystä kuolinpesästä avopuolisoiden yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Hyvitys voi olla myös käyttöoikeus kuolinpesän omaisuuteen. Hyvitystä voi saada, jos avopuoliso on panostanut yhteistalouteen siten, että sen johdosta toinen puoliso saa perusteetonta etua. Hyvitys voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun toinen puolisoista on tehnyt työtä yhteisen kodin hyväksi samalla kuin toinen avopuolisoista on tehnyt töitä kodin ulkopuolella. Hyvitykseen voi oikeuttaa myös esimerkiksi sijoittaminen toisen puolison nimissä olevaan omaisuuteen sen korjaus- tai remonttikustannuksiin osallistuen.

Hyvitykseen oikeutetuiksi puolisoiksi katsotaan sellaiset avopuolisot, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteishuollossa lapsi. Hyvityksen määrä perustuu kokonaisharkintaan. Eloonjäänyt avopuoliso ja kuolleen puolison perilliset voivat omaisuuden erottelun yhteydessä sopia kohtuulliseksi katsomastaan hyvityksestä. Ellei sopimukseen päästä, voivat he esittää vaateen omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle tai nostaa erilliskanteen hyvitysvaateen käsittelemiseksi.

Edellytykset täyttävä avopuoliso kuuluu ensimmäiseen perintöveroluokkaan ja maksaa hyvityksestään sen mukaisesti perintöveron. Hyvitys katsotaan lahjaksi, jos se annetaan sellaiselle avopuolisolle, joka ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä. Tämä johtaa siihen, että avopuolison on maksettava saamastaan hyvityksestä lahjaveroa.

Tarkempia tietoja hyvityksen edellytyksistä saat ottamalla yhteyttä lakimieheen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »